Wat Is Het Licht?

laitman_567_04Vraag: Wat is het Licht waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt?

Antwoord: Het Licht is een fenomeen waarbij de wil om te ontvangen de Hogere Kracht voelt, spiritualiteit, de Schepper, de Kracht die het verlangen om te ontvangen richt en bestuurt.

Het Licht is de enige Kracht die bestaat. De andere kracht is het verlangen om te ontvangen. Er bestaat niets anders dan deze twee krachten. Met andere woorden: het verlangen om te ontvangen is iets dat van binnenuit ‘op slot zit’, terwijl het Licht toegankelijk is en het hele universum vult.

In het verlangen is een kleine vonk van het Licht aanwezig, met behulp daarvan kan het verlangen zich met het externe Licht verbinden en zo aan de invloed die het Licht op het verlangen heeft, richting geven. Het streven van de wil om te ontvangen naar gelijkvormigheid met het Licht, geeft aan deze wil de mogelijkheid om verbinding te maken met het Licht, dat heeft als resultaat dat het Licht deze wil gaat beïnvloeden.

Vraag: En wat is de verbinding tussen de boeken die door Kabbalisten zijn geschreven en het Licht?

Antwoord: Alle Kabbalistische boeken bestaan uit verhalen over de invloed die het Licht op het verlangen heeft. Er bestaat niets anders dan het Licht. Het Licht is de Schepper, namelijk de Kracht die alles bestuurt. Als de mens het Licht wil naderen, moet hij leren hoe hij juiste intenties kan bouwen boven zijn verlangens uit, zodat het Licht kan neerdalen en Zijn eigenschappen kan doorgeven waardoor iemand gelijkvormig wordt aan het Licht. De handelingen van de mens worden dan gelijkvormig aan het Licht, hoewel zijn verlangens daaraan tegengesteld zijn.

De gehele wijsheid van Kabbalah is de onthulling van het Licht aan de schepping.

Daily Kabbalah Lesson – 12.14.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed