Verbinden Via De Leraar

Dr. Michael LaitmanHet belangrijkste wat wij leren is niet de studie van op zichzelf staande verschijnselen maar van de verbindingen tussen de verschijnselen: hoe het ene van het andere afhankelijk is op een directe en tegengestelde wijze. Dit betekent dat de studie ons een beeld geeft van de verbindingen tussen alle delen van de werkelijkheid.

Tijdens de lessen moeten we hieraan de meeste aandacht besteden. We leren meer over de verbindingen tussen de delen dan over de delen zelf. Je kunt onmogelijk iets op zichzelf bestuderen.

Het blijkt dat een mens niet alleen kan studeren. Daarom staat er geschreven: “Ik heb van al mijn studenten geleerd.” Een leraar leert niet als individu maar van zijn studenten. Dus als we de wijsheid van Kabbalah of de integrale methode verspreiden, leren we van onze studenten en zo maken we vorderingen.

Als ik echter geen les geef en geen studenten heb, kan ik geen vorderingen maken. Men kan alleen van zijn studenten leren, dit is een essentiële voorwaarde. Nu kunnen we waarschijnlijk begrijpen waarom Kabbalisten ons vragen om de wijsheid van Kabbalah te verspreiden. Daarmee bewijzen we niemand een gunst, we helpen onszelf.

Een student les geven betekent dat je een verbinding tot stand brengt tussen hem en de Schepper. De leraar leert aan zijn student: hoe hij zich met de Schepper kan verbinden. Dit betekent dat de leraar zich tussen de Schepper en de student bevindt als een mediator, een gids, een geleider.

Een student verbindt zich met de Schepper door middel van de leraar, of hij dat nu wil of niet. Elke keer vernieuwt hij zijn verbinding met de Schepper, of dat nu op een positieve of een negatieve manier gebeurt, alle veranderingen vinden plaats via de geleider, de leraar. Het maakt niet uit wat de student doet, of hij stijgt of daalt, hij activeert de geleider en de leraar heeft er baat bij.

Je kunt je alleen met de Schepper verbinden als je een gids bent, een geleider die naar de groep of een student iets overbrengt. Dit gaat samen met het feit dat een mens zelf niet gecorrigeerd hoeft te worden, wel zijn houding naar anderen, ook naar de Schepper.

Congress In Verona “Day Two” – 11.22.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed