Een Briljante Oplossing Voor Allerlei Problemen

laitman_530Vraag: Stel dat een groepje van drie mensen een bepaalde taak heeft. Ieder van hen heeft zijn eigen overwegingen, kennis, taak en ervaring. Ze kunnen deze taak op verschillende manieren uitvoeren, maar ze kunnen ook een groepsintelligentie creëren. Door de emotionele verbindingen steeds meer te laten toenemen, neemt ook hun denkvermogen toe. Is er een grens aan dit proces?

Antwoord: Jazeker. En hierbij is het heel belangrijk om na te gaan wat de obstakels zijn waarboven mensen zich met elkaar verbinden. Ze vinden het moeilijk om dichter bij elkaar te komen door onaangenaam gedrag tussen de groepsleden, interne conflicten en allerlei weerstanden, maar ondanks dit alles lukt het hen om daar bovenuit de verbinding aan te gaan, het verschil tussen het niveau waarop het ego de controle heeft en de hoogte die zij bereiken door daar bovenuit te stijgen om eenheid te bereiken, geeft hen dan een intense emotionele verbinding.

Vraag: Dus om tot een briljante oplossing te komen moet ik de meest egoïstische groepsleden bij elkaar zetten in één enkele groep. Wat moeten ze doen om tot eenheid te komen?

Antwoord: Verlangen naar één gezamenlijk gevoel. Dat wil zeggen dat een ieder positief over de anderen denkt, zich ondergeschikt maakt, zich kleiner maakt dan de ander, boven zijn persoonlijke gevoelens uitstijgt en van de ander gaat houden alsof hij voor hem de meest nabije persoon is.

Hij ziet de ander als de meest wonderbaarlijke ideale mens en wil op elke manier die maar mogelijk is goed zijn voor hem. Tegelijkertijd wist hij het gevoel van haat niet uit, maar hij bouwt bewust daar bovenuit een verbinding van liefde.

Hiervoor organiseren we een reeks speciale meetings waarin we duidelijk maken hoe een ieder boven zichzelf moet uitstijgen en zijn ego ondergeschikt moet maken zonder het uit te wissen, maar dat hij alleen de activiteit ervan moet verminderen. Op deze manier moeten we ons ego wegcijferen om één te worden met de anderen en hen te voelen zoals zij zijn en niet hoe zij lijken te zijn. Ik wil mij met de ander verbinden alsof ik geen gevoelens heb ten aanzien van hem, geen liefde en geen haat. Wat wil hij? Waar houdt hij van, waar heeft hij een hekel aan, waartoe voelt hij zich aangetrokken? Wat zijn zijn talenten, wat heeft zijn voorkeur, wat zijn zijn plannen? Ik wil hem waarderen, dat is het belangrijkste.

Vraag: Dit oefenen met één of twee collega’s op het werk is niet moeilijk. Maar als we met z’n tienen zijn, betekent dat dan dat ik voor allemaal waardering moet hebben?

Antwoord: Dat klopt! Een ieder cijfert zichzelf weg om de anderen te voelen. Bij de volgende oefening hoef ik mezelf niet weg te cijferen, want ik voel mezelf groter dan jullie allemaal, ik ben bereid om jullie allemaal te vervullen.

Hieruit volgt dat ik me klein moet maken en mij zonder mijn ego met de ander moet verbinden om na te kunnen gaan wat de ander mist. Ik moet zoiets zijn als een ondetecteerbare sensor die geen storingen veroorzaakt. Om de ander te vervullen moet ik alles doen wat in mijn vermogen ligt. Dit betekent dat ik groter ben dan alle anderen in mijn bereidheid om anderen te vervullen. Ik ben niet de kleinste in de groep, maar de grootste. En dan heb ik een positieve invloed op de anderen.

Vraag: Hoe komt het dat we  door de sfeer van de positieve houding naar elkaar de beste oplossingen bereiken?

Antwoord: Nee, dat komt niet door de sfeer. Wat belangrijk is, is de bereidheid om een nieuw integraal gevoel te bouwen en een nieuwe integrale intelligentie boven datgene uit wat ons van elkaar scheidt! Creëer iets dat gelijk is aan de collectieve Natuur die het voor mij mogelijk maakt om een oplossing te vinden op een hoger niveau dan het niveau waar we ons allemaal op bevinden, zelfs als je een Einstein bent.

From KabTV’s “A New Life” 1/26/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: