Alles Is In Handen Van De Mens!

Dr. Michael LaitmanVraag: Als de onschuld en de rechtvaardigheid van Job keer op keer door middel van lijden getest wordt, komen er drie vrienden bij hem om hun medeleven te uiten. Ze zinspelen erop dat hij iets verkeerds heeft gedaan, dat het niet zo kan zijn dat hij zonder enige aanleiding klappen krijgt.

Job is het hier echter niet mee eens en blijft volhouden dat hij onschuldig is. Deze vrienden vertegenwoordigen de vraag die wij vaak aan onszelf stellen: Heb ik als mens iets slechts gedaan waarvoor ik straf krijg of gaat het hier over iets anders?

Antwoord: De Natuur vraagt ons niet of we wel of niet iets gedaan hebben. Wij hebben het idee dat het lot bepaalt dat kwaad kwaad tengevolge heeft en goed goed ten gevolge heeft. De wet van de Natuur werkt echter niet volgens deze formule. Als er meteen gezegd wordt: “De neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd”, komt hij automatisch in een negatieve sfeer terecht.

Vraag: Volgt hieruit dat het advies van de vrienden om op zoek te gaan naar het kwaad in de mens verkeerd is?

Antwoord: Dat zal hij niet kunnen vinden. Hij zal zeggen dat hij aan andere gedragsregels moet voldoen, maar de natuur zelf gaat hij niet onderzoeken. Hij houdt er geen rekening mee dat de wet van de Natuur “Heb je naaste lief als jezelf” op hem van toepassing is.

In onze wereld zijn er bijvoorbeeld verschillende gedragsregels en culturen, ten aanzien van gedrag in het gezin, de maatschappij, de omgang met de natuur, enz. Waar komen deze wetten vandaan? Zijn ze gebaseerd op onze kennis van de natuur, van het goede? Nee. Doorgaans komen mensen op basis van verschillende overwegingen op deze gedragsregels en we moeten deze regels respecteren.

Hieruit blijkt dat we eerst op een vervormde manier onderlinge relaties tot stand brengen en vervolgens niet begrijpen waar de tegenspoed vandaan komt. Hoe halen we de onzin in ons hoofd om te zeggen dat de Schepper heeft gegeven, Hij heeft genomen en de Naam van de Schepper zij geprezen en dat ik er verder niets mee te maken heb? Ik voel me een heilige. Ik accepteer dit lot omdat het van Boven komt en ik zie niet dat ik er zelf deel aan heb. Hoe zou het kunnen dat ik geen nieuwe tegenslagen ontmoet?

Vraag: Mensen hebben de neiging om te denken dat het voor de hand ligt dat als iemand tegenslag krijgt hij blijkbaar iets slechts gedaan heeft. Maar u beschrijft het systeem, namelijk: kijk niet naar de lotsbestemming van het individu maar naar dat van de maatschappij.

Antwoord: Het is moeilijk om naar de lotsbestemming van het individu te kijken omdat onze visie beperkt is. Er zijn notoire zondaars die zich goed voelen. En als ik met mijn egoïstische blik kijk, zie ik dat er mensen zijn die er blij mee zijn als ze in hun leven anderen bedriegen en bestelen. Ze bezitten alles, worden zelfs gerespecteerd en na hun dood wordt hun rechtvaardigheid geprezen. De vraag is of zo iemand als voorbeeld kan dienen. Natuurlijk niet! Het leven van één individu kan niet als voorbeeld dienen.

Vraag: Als iemand het ene ongeluk na het andere treft, komt hij tenslotte tot de conclusie dat hij zijn geboortedag verwenst. Veel mensen zijn liever dood dan dat zij zo moeten leven.

Antwoord: Dan ontloop je je verantwoordelijkheid en wil je niet luisteren. Het is noodzakelijk om een publieke mening te vormen die een mens helpt om te beseffen dat er een doel bestaat en dat hij zijn leven op orde moet brengen. Er bestaat geen blind toeval of een blinde lotsbestemming. Alles is in handen van de mens!

From KabTV’s “A New Life” 5/28/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: