Hoe Groot Het Genot Is Om Anderen Blij Te Maken!

Dr. Michael LaitmanOnze vooruitgang op het spirituele pad kunnen we in twee fasen verdelen. In de eerste fase kan een mens zich niet met de Schepper verbinden en het Licht heeft niet veel invloed op hem. In de tweede fase gaat hij voelen dat er een zekere verbinding is, een zekere relatie tot de Schepper, dankzij de invloed van het Licht.

Hij begrijpt niet goed waar het vandaan komt, maar plotseling gaat hij het merken. Het gaat net zo als in het gewone leven als je iemand niet opmerkt en plotseling wordt hij belangrijk voor je en ga je aan hem te denken en rekening met hem houden. Hetzelfde gebeurt met de Schepper. Een mens gaat zicht krijgen op de staten waarin hij zich bevindt, hij checkt en onderzoekt of er ook enige relatie is tot de Schepper, of de Schepper er genot door ontvangt, of Hij er vreugde door ontvangt en of Hij erop zal reageren.

Zoals in elk ander ontwikkelingsproces is de verandering het resultaat van de invloed van het Hervormende Licht. Een mens gaat opletten of hij zich in zijn daden en gedachten op de een of andere manier verhoudt tot de Schepper en hoe de Schepper zich verhoudt tot hem, of Hij gelukkig is en zich verheugt.

De voorstelling die hij van de Schepper heeft is hierbij belangrijk: identificeert hij de Schepper met de eigenschap van liefde en geven die onthuld wordt in het publiek, tussen mensen?

Baal HaSulam, Shamati 19: Eveneens moet men de juiste houding aannemen naar de wil om te ontvangen en deze wil als volgt toespreken: “Ik heb al besloten dat ik geen enkel plezier wil ontvangen omdat jij wilt genieten. Door jouw verlangen word ik namelijk gedwongen om van de Schepper gescheiden te zijn, want ongelijkheid van vorm veroorzaakt afscheiding van de Schepper en afstand tot Hem.”

Het is bepalend aan welke kant de mens staat. Hoe belangrijker het voor hem is om ten gunste van de Schepper te handelen, hoe minder aandacht hij besteedt aan zijn eigen voordeel en hoe meer persoonlijk genot hij ervaart door de Schepper te plezieren. Dit is voor hem het hoogste goed.

Daily Kabbalah Lesson – 11.11.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: