Een Held Onder De Helden

laitman_572_03Als wij ons laten leiden door de problemen in ons leven en wij alleen op zoek gaan naar een plek om ons ervoor te verbergen, betekent dit een heel lang en moeilijk pad van lijden. In zo’n geval wil ik vluchten voor wat de Schepper mij aandoet. Dan vecht ik dus met Hem, op een dergelijke manier zal ik zeker niets bereiken.

Maar als ik niet vergeet dat ik nu juist met de Schepper te maken heb, reageer ik op een andere manier op mijn moeilijkheden. Ik stop ze niet weg, maar in plaats daarvan bereid ik me erop voor, zodat ik door ‘gelijkvormigheid’ met het Licht, door het geven dat ik uitstraal, iedere slechte factor neutraliseer en verander in een goede factor, zo bereik ik een goed resultaat.

Op die manier betekent succes dat ik ‘een held onder de helden’ ben. Het gaat om een dubbele overwinning: ik transformeer mijn hater eerst tot een neutrale staat en daarna transformeer ik hem tot mijn partner. Hierover staat geschreven: “Wie is een held? Iemand die zijn hater in zijn geliefde verandert.”

Van hieruit zien wij dat we in ons werk niet volledig moeten vasthouden aan de richting die typerend is voor het gewone leven. Ik moet mijn best doen om te zien dat er achter ieder mens een kracht is die hem activeert. Ik ga contact maken met die kracht via alles wat ik tegenkom, alles wat zich voordoet. Ik heb vooral daarmee te maken en niet met de mens die hij is.

Hoe doe je dit? Ik probeer me te verbinden met een mens zodat ik dichter bij de kracht kan komen die hem motiveert. Dit is in wezen de manier waarop ik de hele mensheid in een netwerk plaats dat met mij verbonden is en dan ontdek ik de collectieve Kracht, de Schepper, het Oneindige Licht dat in de volheid van Malchut wordt onthuld, alles in dezelfde Kli die ik uiteindelijk met mijzelf verbind.

Het begin van het pad, de beklimming van de spirituele ladder en de uiteindelijke staat, zijn alle in dit verlangen verborgen. Wij moeten dus in alles wat we meemaken, in alles wat wij ontdekken, uitsluitend deze richting aanhouden. In elke situatie, in elk detail dat ik waarneem en in principe in de hele werkelijkheid, is die ene Kracht die Goed is en Goed doet, verborgen.

Deze richting kan ik niet alleen volhouden. Maar door met mijn groep van tien te werken en in mijn relatie tot hen, wordt in mij de benadering gevormd die beschreven wordt als: “Er is geen ander dan Hij” en “de Goede die Goed doet”, zo ben ik op weg naar onthulling.

Hierbij is het vanzelfsprekend dat we moeten dissemineren, want we moeten de Schepper in de hele werkelijkheid ontdekken, namelijk Hem ontdekken in Zijn Totaliteit.

Dit is ons werk en hieruit bestaat onze vooruitgang.

Convention In Los Angeles “Day Two” – 11.01.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: