Als Broeders Samen Zijn

laitman_942Op het spirituele pad zal ik steeds weer ontdekken hoe afschuwelijk en vreselijk mijn groep, mijn groep van tien, is.

Ik ben het met geen van mijn vrienden eens, ik ben bereid om ze allemaal in stukken te scheuren en hiermee gaat samen dat wij later, met de hulp van het Hervormende Licht, samensmelten op een niveau waarop er geen grenzen zijn aan onze eenheid. Wij zijn geen haar van elkaar gescheiden, wij zijn allen hecht samengevoegd tot één hart.

Hierover staat in het Boek de Zohar geschreven (Psalm 133:1): “Zie hoe goed en hoe aangenaam het is voor broeders om ook in eenheid samen te wonen.” Dit zijn de vrienden als zij samen zitten en niet van elkaar gescheiden zijn. Aanvankelijk lijken zij op strijders die elkaar willen doden. Nadien keren zij terug naar elkaar, vol liefde en broederschap. De Schepper, wat zegt Hij over hen? “ Zie hoe goed en hoe aangenaam het is voor broeders om ook in eenheid samen te wonen.” Het woord “ook” voegt toe dat de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) met hen is. (Zohar, “Acharei Mot,” Item 64-65, HaSulam Commentary).

De Shechina is de plaats waar de Schepper wordt onthuld, het gedeelde verlangen van de vrienden, hun gezamenlijke hart.

“En niet alleen dat, de Schepper luistert naar hun woorden, Hij heeft voldoening over hen en Hij is blij met hen.”

Hierover staat geschreven (Spreuken 10:12) “… liefde bedekt alle overtredingen.” Aanvankelijk is het nodig om alle tegenstellingen te ontdekken en daar bovenuit liefde, het Licht. “ ….. de wijsheid heeft uitnemendheid boven de duisternis.” Want zonder eerst de intensiteit van de afscheiding te voelen, voelen we de intensiteit van de eenheid niet.

Wij kunnen het resultaat van deze benadering zien als wij ons – volgens het principe van de eenheid van de Schepper (Deuteronomium 4:35) “… er is geen ander dan Hij” en Hij is “goed en genadig,” – anders gaan gedragen op ons werk, in onze familie, met onze kinderen, onze buren. We gaan anders naar de wereld kijken. In onze groep houden we deze lijn permanent vast en op andere plekken zoveel mogelijk. Het is noodzakelijk om de cirkels van goede verhoudingen tot wat zich om ons heen bevindt, steeds verder uit te breiden zodat wij uiteindelijk in de hele werkelijkheid uitsluitend de Schepper zien die alles bestuurt, alles naar ons toezendt en alles voltooit.

Convention In Los Angeles “Day Two” – 11.01.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed