Het Aftellen Begint

Dr. Michael LaitmanIk voel een immens grote vreugde door het feit dat op het ogenblik het merendeel van mijn studenten in de wereld gaan begrijpen en voelen dat de spirituele wereld in de verbinding wordt ontdekt.

Hoewel wij het spirituele systeem al jarenlang bestuderen, wil het hart niets horen over het breken van de Kli van de collectieve ziel, de afdaling en de val in deze wereld, de opsplitsing in een veelheid van mensen, de uitbreiding van de Kli, de gelijke afstand van het centrum naar de periferie over de hele aarde en de groei van het ego. In het algemeen kost dit veel tijd en vele jaren gaan voorbij voordat het hart tot het besef komt en begrijpt dat er iets niet in orde is en dan zal het met verbinding en eenheid op problemen reageren.

Vanaf het allereerste moment dat een mens hiervan iets gaat verstaan, betreedt hij de weg naar het Doel van de schepping en gaat hij met een toenemende snelheid voorwaarts, hij doet ervaring op en brengt ver verwijderde, gebroken en verspreide delen van zijn ziel bijeen. Hij weet al dat alles alleen in zijn groep van tien geconcentreerd is of in een honderdtal, een duizendtal en dat de Hogere Wereld, de Schepper, en de voltooiing en het Doel van de schepping, juist hier gevonden worden.

Als hij zich automatisch tot de groep wendt, wat er ook gebeurt, is dit een teken dat hij stevig op zijn eigen beide benen staat en het Doel correct voor ogen heeft. Ik hoop dat de resultaten van onze Conventie tot een dergelijk gevoel zullen leiden voor velen die hier aanwezig zijn en voor degenen die samen met ons over de hele wereld aanwezig zijn.

Dit is het moeilijkste begin van het aftellen. Niemand, waar dan ook, was ooit in staat om dit te bereiken. Velen hebben het duizenden jaren lang in allerlei situaties geprobeerd, maar alleen eenlingen hadden succes, hoewel mensen bereid waren om hiervoor alles op te offeren. Dus een geleidelijke aanpak, de erkenning en de ontdekking van het beginpunt en het investeren van veel inspanning, vereisten subtiel en continu werk.

Ik heb de indruk dat we het startpunt beginnen te zien. Het gevoel dat alles begint en eindigt met contact, verbinding in de groep, dat alles daar wordt bepaald en dat er daarnaast niets bestaat, zal ons later tonen hoe we in de wereld te werk moeten gaan en hoe we met de natuur om moeten gaan: door middel van onze eenwording. Dit komt omdat we MAN laten oprijzen, ons verlangen naar verbinding, eenheid en correctie.

Dan zal de wereld zich evenredig aan ons verder ontwikkelen naar harmonie, eenheid, geluk en de vervulling van de wet van gelijkheid van vorm. In deze overgang van ‘ik’- het verlangen naar de Schepper zoals ik me dat voorstel – naar ‘wij’, waarbij dit ‘wij’ één enkel geheel is binnen ons gescheiden ‘wij’, wordt de alomvattende Kracht van Verbinding, de Schepper genaamd, ontdekt.

Convention In St. Petersburg “Day Two” – 09.20.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed