Een Held Onder de Helden

Dr. Michael LaitmanVraag: Als ik iets negatiefs in een vriend zie, is het dan beter om er geen aandacht aan te besteden en me alleen op het positieve te concentreren zodat er sprake is van een spirituele stijging?

Antwoord: Rabash legt in zijn artikelen uit dat we geen aandacht hoeven te besteden aan de negatieve eigenschappen van een mens, net zoals een moeder geen aandacht besteedt aan de negatieve kenmerken van haar kind, want voor haar is hij het ideale kind. Als ik naar dat kind kijk, zie ik niets bijzonders aan hem, maar voor haar is alles aan hem goed, aangenaam en mooi. Dit is het fundament voor ons wereldbeeld. Zo zou je naar je vrienden moeten kijken.

Als we boven het ego uitstijgen, zijn er handelingen die we moeten verrichten om negatieve eigenschappen in positieve te veranderen. Als resultaat van deze handelingen kunnen we twee typen onderscheiden: een ‘held’ en een ‘held onder helden’, wat het volgende niveau is als je de door jou gehate persoon niet verandert in een neutraal persoon maar in een vriend, iemand van wie je houdt. Dit is het hoogste niveau.

Met andere woorden: als we boven het ego uitstijgen, worden wij helden genoemd en als we het ego veranderen in geven en liefde, worden we helden onder de helden en daar hoeven we niet intelligent voor te zijn. Het Licht doet alles. Als we proberen om de eenvoudigste handelingen van verbinding en eenheid met elkaar uit te voeren, zal al het overige Licht zijn.

From the Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14, Lesson 4

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed