Een Generatie Zoekers

Dr. Michael LaitmanEr komen heel wat vragen in een mens op: hoe hij moet handelen, werken en zijn ontwikkeling versnellen, dat wil zeggen: de onthulling van de Schepper. Het enige waarvoor een mens in deze wereld leeft, is het onthullen van de Schepper, de Kracht die de totale realiteit en ons deel daarin bestuurt.

Om zover te komen, volgen we de raad van mensen op die dit proces al meegemaakt hebben en de onthulling van de Schepper bereikt hebben. Daarom bestuderen we de wijsheid van Kabbalah, per definitie de methode om de Schepper te onthullen aan de schepselen op deze aarde. Alles wat wij te doen hebben is wat Kabbalisten zeggen vervullen en implementeren.

Natuurlijk is de raad van een Kabbalist die dichter bij onze tijd staat nuttiger, omdat hij ons beter begrijpt en hij dezelfde stijl van leven heeft als onze tijdgenoten.

Zo beginnen we het systeem te bestuderen dat niet alleen het systeem van verborgenheid tussen de Schepper en ons bevat, maar ook het systeem waar de Kabbalisten in aanwezig zijn, zij die de Schepper hebben bereikt. Zij hebben de Schepper tijdens hun leven in deze wereld onthuld, zij hebben de verborgenheid dus kunnen wegnemen.

Zij zijn niet meer in deze wereld, maar de vruchten van hun werk zijn niet verloren gegaan, door er gebruik van te maken, kunnen we een speciaal zintuig ontwikkelen en inzichten die boven onze gewone fysieke zintuigen en ons denken uitgaan.

Onze fysieke waarneming van de wereld is zelfs nog beperkter dan die van dieren. Alle dieren kunnen drie dagen van tevoren voelen dat er een tsunami komt, dan vluchten zij de bergen in. Alleen de mens voelt niets aan. We voelen zelfs de natuur niet en staan er het verste vanaf als we het met de dieren vergelijken. Het gaat echter niet over het bestaan van het fysieke lichaam maar over onze houding naar de Hogere Kracht.

Het verlangen om de Hogere Kracht te bereiken, ontwaakt alleen in de mens en zelfs niet in iedereen. Maar in elke generatie zijn er, sinds het bestaan van de mensheid, mensen waarin een sterke behoefte om de Schepper te onthullen ontwaakt en zij vervullen dit verlangen.

Naast de onthulling van de Schepper laten zij voor ons ook hun geschriften na in de vorm van boeken, brieven en artikelen. Een ieder schrijft in zijn eigen stijl over de wijze waarop de verhulling, het systeem van verborgenheid, weggenomen wordt en hoe we het systeem kunnen gebruiken.

De onthulling vindt namelijk niet meteen plaats en niet in al zijn volheid, maar geleidelijk aan. Daarom moeten we bepaalde handelingen verrichten en ervaren. Kabbalisten vertellen ons hoe we elkaar kunnen helpen, mensen in onze generatie met hetzelfde grote verlangen naar de onthulling van de Schepper.

Er zijn vele generaties Kabbalisten geweest sinds de eerste mens – Adam – die de eerste Kabbalist was die de Schepper heeft bereikt en de verborgenheid weg kon nemen. Wij kunnen gebruik maken van hun gedachtegoed en naast hun geschriften kunnen we ook van hun hulp gebruik maken.

Als we een systeem binnengaan waarin de Schepper – onzichtbaar – aanwezig is, kunnen wij de hulp van Kabbalisten gebruiken die de onthulling van Hem al bereikt hebben. Zij zijn actief werkzaam in dit systeem en ondersteunen het – op een bepaald niveau van onthulling, van spiritualiteit – door het dichterbij ons te brengen en ons te helpen om erin opgenomen te worden.

Wij hebben alleen de gevoeligheid en het inzicht nodig om dit systeem te onthullen zodat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken met de hulp van de Kabbalisten.

We moeten in deze wereld ook al hun adviezen opvolgen, Er zijn in onze generatie veel mensen die de Schepper willen onthullen. We leven in een speciale tijd waarin er toestemming is om de wijsheid van Kabbalah aan iedereen te onthullen. Een ieder die de Schepper wil onthullen, kan komen en Hem ontdekken.

Wij hebben dus een unieke kans. Als wij ons met elkaar verbinden bij onze zoektocht naar de Schepper, kunnen we dat vergelijken met samen op zoek gaan naar iemand die in een bos verdwaald is. We kunnen allemaal samen naar buiten gaan, met een grote groep mensen, en het hele bos doorzoeken. Iedereen kan overal naartoe gaan en roepen: “Hé, waar ben je??!”en door zo elkaar te helpen, zullen we uiteindelijk degene die verdwaald is vinden.

Zo kunnen we ook samen op zoek gaan naar de Schepper. Een collectieve zoektocht is veel gemakkelijker dan individueel gaan zoeken. Eigenlijk is het niet eens mogelijk om de Schepper alleen te vinden, maar samen zal het lukken, vlug en gemakkelijk.

From the program “A New Life” 10/05/14

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: