Rust Jezelf Toe Met De Hogere Kracht Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: De gemiddelde mens heeft geen flauw idee van het bestaan van een soort Hogere Kracht die ons nabij is en problemen in ons leven veroorzaakt. In oude tijden waren er profeten die aan mensen vertelden over de daden van de Schepper. Maar wie legt tegenwoordig nog aan mensen uit wat er met hen gebeurt?

Antwoord: Het is de taak van Kabbalisten om uit te leggen wat er met iedereen gebeurt en het belangrijkste daarbij is om te zeggen dat er een remedie bestaat om de onaangename situatie waarin we ons bevinden te corrigeren. We hebben de mogelijkheid om alle negatieve verschijnselen te transformeren tot positieve verschijnselen, om duisternis te transformeren tot Licht.

Vraag: Wat voor soort veranderingen moeten hiervoor in onszelf plaatsvinden?

Antwoord: Alle veranderingen zijn alleen gericht op verbinding. We voelen niets anders dan dat. We moeten de weerstand overwinnen, de haat ten opzichte van elkaar, onze onverschilligheid en begrijpen dat we alleen via onze onderlinge verbinding de Hogere Kracht op een goede manier dichter naar ons toe kunnen brengen. Deze Kracht zal zich in ons kleden en dan zullen we het waard zijn om een prachtig leven te krijgen.

Iedereen heeft het nodig om de methode van verbinding en eenwording te bestuderen en daardoor te kunnen begrijpen wat er gedaan moet worden en hoe. Op deze manier, verdienen we een prachtig leven en verdwijnen alle rampen, problemen, ziekten, oorlogen en het antisemitisme.

Een krachtig wapen zoals dit ligt in onze handen, maar we zijn ons er zelf nog niet eens bewust van en dit is het hele probleem. Mensen moeten ontdekken en weten wat deze Hogere Kracht is en hoe we deze Kracht kunnen aanwenden via onze verbinding. De oorlog wordt niet gevoerd met een externe vijand maar binnen het volk Israël.

Intussen beangstigt het een mens als hij woorden als Schepper en Hogere Kracht hoort, want hij verbindt deze concepten met religieuze stereotypen waaraan hij gewend is. Niemand weet precies wat er achter deze woorden verborgen is, maar iedereen heeft zijn eigen opvatting en dan lijkt het alsof men het begrijpt.

Maar in wezen is de Schepper de collectieve Kracht van de Natuur. Er zijn vele krachten die we in de natuurkunde, scheikunde, biologie en zoölogie bestuderen. Dit zijn wetten van allerlei soorten natuurlijke systemen. Maar de collectieve Kracht die alle krachten in zich draagt, het alomvattende systeem waarin alle systemen zich bevinden, heet de ‘Schepper’. Alles is Hij!

De Schepper is niet een soort mystiek beeld, maar de collectieve Kracht waarin zich de hele schepping die Hij geschapen heeft, bevindt. Daarom wordt Hij ‘Schepper’ genoemd.

Daarnaast symboliseert de Schepper (Boreh) ‘Bo Reh’ (Kom en Zie). Dit betekent dat we kunnen ‘komen’, vorderingen kunnen maken met onze correctie en ‘zien’. We naderen deze Hoge Kracht door ons met elkaar te verbinden en op deze manier maken wij het mogelijk om de Schepper in ons te voelen.

Het bestaan van de wet van gelijkheid van vorm ervaren we alleen als we een fenomeen tegenkomen waarbij we gelijkheid van vorm ervaren. Hoe kunnen we eigenschappen verkrijgen die gelijk zijn aan de eigenschappen van de Schepper, zodat we Hem kunnen voelen? Deze eigenschappen verkrijgen we door onze verbinding met anderen.

From KabTV’s “Kabbalists Write: Preparing the People of Israel for Light” 8/20/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed