Onder De ‘Hoede’ Van De Leraar

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we ons constant in een vragende positie bevinden ten aanzien van u als leraar? Als u bij ons bent, lijkt het alsof alle zorgen en angsten verdwijnen.

Antwoord: Ik houd ze weg! Als jullie in mijn nabijheid zijn, zijn jullie onder mijn hoede zoals een kind onder de rok van zijn moeder. Jullie hebben het gevoel dat alles in orde is. Het Licht, de Schepper, vervult alles en alles is rustig, kalm en vredig, er kan niets kwaads aanwezig zijn. Er is een beschermende paraplu boven jullie.

Hier is niets aan te doen. Ik vertel dit aan jullie vanuit mijn eigen ervaringen met Rabash. Ik bevond me in een heel speciale situatie. Ik was bijna 24 uur per etmaal aan zijn zijde, behalve de drie à vier uren dat ik werkte. Dit was vele jaren zo. Er ontstaat een gevoel dat je beschermd wordt, als een baby in de armen van zijn moeder. Wat er ook gebeurt, alles zal goed komen. Je kunt al je problemen volkomen vergeten. Er is geen radio of televisie, er gebeurt niets om je heen. Het is een gevoel alsof je drijft op gelei.

Commentaar: Maar u bent nog steeds niet ontspannen. De vragen houden u al jaren bezig en ze verdwijnen niet.

Antwoord: Ze verdwijnen niet, maar ze lijken totaal anders. Je begrijpt dat ze opgelost kunnen worden en noodzakelijk zijn. Ze zijn bedoeld voor je eigen bestwil als noodzakelijke elementen van het geheel. Ze zijn dus niet beangstigend.

Vraag: Hoe kunnen we tot de juiste besluiten komen zonder uw bescherming.

Antwoord: Zonder mijn bescherming kunnen jullie tot het juiste besluit komen. Met mijn bescherming niet. Jullie rekenen altijd op mijn betrokkenheid, mijn aandeel in jullie leven.

Vraag: Maar besluiten worden nog steeds vanuit eigenbelang genomen. Wat is het beste in zo’n situatie?

Antwoord: Jullie kunnen besluiten wat jullie willen. Wat maakt dat voor verschil? Denken jullie werkelijk dat jullie besluiten ook maar iets beïnvloeden? Het belangrijkste is dat jullie gaan begrijpen dat al jullie besluiten alleen genomen kunnen worden door gehechtheid aan de leraar. Dan kun je ze op de correcte manier nemen. Er bestaat geen andere manier om een grotere verbondenheid met de Schepper te creëren.

Vraag: Hoe kunnen we een permanente, vitale behoefte aan verbondenheid met u ontwikkelen?

Antwoord: Om een behoefte te krijgen aan verbondenheid met mij, moet het jullie duidelijk zijn dat ik jullie hogere Partzuf ben. Ik ben net zo’n schepsel als jullie – met een nog groter ego omdat ik me op een hoger niveau bevind dan jullie – maar dat heb ik al enigszins gecorrigeerd. Hoeveel daarvan gecorrigeerd is, is niet belangrijk, want dat kan een mens niet weten.

Als je er rekening mee houdt dat ik hoger ben dan jullie, stemmen jullie je op mij af omdat ik het niveau boven jullie ben. Misschien ben ik wel tweeduizend niveaus hoger, maar wat voor jullie belangrijk is, is dat ik me op een hoger niveau bevind dan jullie. Verbondenheid met mij houdt in dat je mijn adviezen opvolgt.

Vraag: Maar als we maar één uit een miljoen adviezen van u horen?

Antwoord: Probeer op z’n minst uit te voeren wat je hoort en bespreek dat met je vrienden: “Hij zei dit, wat gaan we hiermee doen, moeten we dit aannemen voor onszelf of is het voor anderen?” etc. Probeer op deze manier dichterbij de hogere Partzuf te komen. Dichterbij komen vindt plaats als er gelijkheid in verlangens, intenties en richting is, daar gaat het om.

De wijsheid van Kabbalah leert ons het volgende over de staat van de Partzufim: Galgalta ve Eynaim en AHP doordringen elkaar, op die manier functioneren zij. Een leraar is eenvoudigweg de volgende Partzuf. Hij is wat hoger dan jullie en dat is voldoende.

Vraag: Moeten ook levensvragen als de keuze voor een appartement in een groep besloten worden via een workshop?

Antwoord: Als je dat wilt, kun je besluiten om deze vraag ook in een workshop te stellen. Het zou kunnen dat je daar een beter antwoord vindt. Maar waar wij over spreken is het spirituele pad.

From the Convention In Sochi 8/25/14, Lesson 2

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed