Kies Wat Het Beste Is, Kies Het Leven!

Vraag: De Schepper geeft ons de keus en zegt: “Kies wat het beste is, kies het leven.” Wat is dan onze keuze?

Antwoord: We moeten begrijpen wat het beste voor ons is. Er zijn maar twee keuzes mogelijk: of voor mezelf of met de hulp van de Schepper voor anderen.

“Kies het leven!” Met het leven wordt het spirituele leven bedoeld en het bestaan van de eigenschap van geven.

Hier zijn we via een lange zoektocht naar op weg, we komen kleine minderwaardige dingen tegen totdat we tot op de bodem door heel ons ego heengaan en we in contact komen met de laagste, meest verwerpelijke staten en we helemaal vastzitten in ons eigen moeras waar we ons voortdurend diep over schamen. Dit komt omdat de Schepper ons niet leidt naar ons eigen gelijk, maar naar het punt dat wij Hem rechtvaardigen door te erkennen dat wij tegengesteld zijn aan Hem, aan de ziel.

Het leven kiezen betekent dat het voor ons – in tegenstelling tot al onze eigenschappen, allerlei verschijnselen en negatieve gebeurtenissen – mogelijk wordt om de Eenheid en de Heelheid van de Schepper te herkennen, Zijn Uniek zijn en dat wij met Hem verbonden zijn, zowel aan de goede als aan de kwade zijde, door te begrijpen dat alles alleen van Hem afkomstig is.

Dit betekent dat onze hechting aan Hem alle pijn en genot te boven gaat en dat we moeten voelen dat het totaal niets uitmaakt of wij van Hem vreugde ontvangen of niet. Het belangrijkste is dat alles van Hem afkomstig is. Het is ons Doel om boven het ego uit te stijgen, in verbondenheid met de Schepper.

Daarvoor moeten we niet bang zijn. In de groep moeten we elkaar ondersteunen door elke vriend te begrijpen, wat er ook met hem gebeurt, ongeacht de stijgingen en dalingen die hij heeft, wat er ook met een ieder van ons gebeurt. Dit is allemaal nodig zodat wij ons gewone egoïstische fysieke systeem van gebeurtenissen verlaten en niet de mens beoordelen, maar de handelingen van de Schepper zien, die door de vriend zichtbaar worden.

Hoewel niet iedereen dit nog ten volle begrijpt, komen we al dichtbij de staat die het ons mogelijk maakt om hier doorheen te gaan. Hier dichterbij komen is mogelijk omdat nu onze gezamenlijke gevoelens en ons gezamenlijke begrip in ons samenkomen, dit doet de Schepper nu met ons. Wij kunnen nu ons allen samen gaan ervaren als één enorm groot geheel, de ziel, die zichzelf nu op deze manier bouwt en vervult.

From the Convention In Toronto “Day One” 8/4/14, Meal 1

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed