“En Kan Je Het Nu Zien?” – “Ja!”

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot’, item 54: Als de Schepper ziet dat een mens zijn hoeveelheid inspanning tot het einde heeft voltooid en tot het uiterste alles heeft gedaan wat hij moest doen om zijn keuze voor geloof in de Schepper te versterken, helpt de Schepper hem. Dan bereikt hij de ‘Open Voorzienigheid’, namelijk de ‘Onthulling van Zijn Aangezicht’. Dan wordt hij beloond met compleet berouw, dit betekent dat hij zich opnieuw hecht aan de Schepper, met zijn hele hart, ziel en kracht …

Het gaat hier niet over een gunst, er is geen enkele reden om te wachten tot de Schepper genoeg van ons heeft en als een genadige vader medelijden met ons krijgt. We moeten niet verwachten dat de Schepper ontroerd wordt door onze tranen, ons vergeeft, onze situatie verandert en ons het gebrek aan inspanning vergeeft.

Dit betekent dat hoop geen zin heeft, dat we in plaats van ons in te spannen wel kunnen wachten, een beetje kunnen gaan zitten huilen en dat alles dan vanzelf goed komt. In het algemeen is het zo dat een mens nu juist een dergelijke houding naar zichzelf van anderen en van de Schepper verwacht. Maar dat gebeurt hier niet.

Het is onze plicht om van onze kant alles wat van ons gevraagd wordt aan inspanningen in te zetten en uit te voeren. Het moet werkelijk een inspanning zijn, een inspanning om onze spirituele Kli te bouwen voor de onthulling. Zoals er geschreven staat: Hij stelde een wet die nooit overtreden mag worden (Psalm 148:6). Als je een verlangen hebt van 10 gram en die hoeveelheid bijvoorbeeld de eerste graad van afstemming is op het eerste voorgeschreven niveau om de Schepper te kunnen ontdekken, zal je Zijn Aanwezigheid voelen, dit betekent dat Hij zal worden onthuld.

Zo lang je verlangen minder dan die ’10 gram’ bedraagt, bevind je je onder de drempel en voel je de Schepper niet. Dit betekent dat de Schepper verborgen is. Alle zintuigen werken volgens dit principe, ook onze spirituele zintuigen.

De perceptie van de spirituele zintuigen is verdeeld in 125 niveaus, die elk weer in vele sub niveaus zijn onderverdeeld. Hoe dan ook, we moeten het niveau van gevoeligheid bereiken dat overeenkomt met het eerste niveau. Dit is afhankelijk van de mate van inspanning waarmee we onze gevoeligheid verhogen, namelijk van de uitbreiding van onze Kli.

Het gaat over onze gevoeligheid ten aanzien van de graad van geven, want de Schepper is Geven, Liefde en Verbinding. Zo onthult Hij zich aan ons. Wij moeten ons dus in overeenstemming daarmee voorbereiden op geven, liefde en onderlinge verbinding. We hoeven deze eigenschappen niet meteen te bereiken, maar wel een groot verlangen voelen om ze te verkrijgen. Als we ons verlangen en onze hunkering specifiek daarop richten en we genoeg kracht daarvoor inzetten, gaan wij de Schepper te ontdekken. Dit is alles waarmee we moeten werken.

We kunnen het vergelijken met een oogmeting bij een opticien: “Kan je deze letters zien?” – “Nee!” “En zie je ze nu?” – “Ja!” Voor ieder zintuig is er een gevoeligheidsgrens, wanneer die grens bereikt is, vindt plotseling de ontdekking plaats.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/29/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: