Een Stuk Speelgoed Dat Tot Leven Moet Komen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is ‘De Eer van de Koning’ die door het ego van de mens beschadigd kan worden?

Antwoord: ‘De Eer van de Koning’ betekent dat ik Hem accepteer als Degene die mij bestuurt, mijn hele leven organiseert en leidt, alles in mij en om mij heen. Alles wat ik voel en denk, alles wat ik me bewust word, het komt van Hem, vanuit de Bron.

Stel je voor dat ik bewusteloos raak en daarna weer bij bewustzijn begin te komen. Alle emoties die ik in mezelf voel, de wereld om me heen, het is allemaal uit de een of andere bron afkomstig waar ik al van wist.

De hogere Bron vormt en creëert mij, geeft me het gevoel dat ik besta in een fysiek lichaam, binnen een bepaalde context, met handen en voeten, en de hele wereld cirkelt om mij heen. Dit beeld wordt in mij gevormd vanuit één enkel punt dat in me aanwezig is, in mijn bewustzijn.

Dit punt dat zijn bestaan aan zichzelf toeschrijft, heeft een hogere spirituele Bron, de Schepper genaamd. Hij wordt zo genoemd omdat Hij mij heeft geschapen. Daarnaast drukt het woord Schepper – in het Hebreeuws Boreh – uit: Bo reh – Kom en Zie, omdat ik naar Hem toe kan komen en Hem kan gaan voelen.

De Schepper heeft een punt in mij geschapen dat voelt dat het in een unieke vorm bestaat, in een menselijk lichaam dat in deze wereld leeft, in het universum. Dit punt heeft echter de mogelijkheid om zijn perceptie op correcte wijze uit te breiden, zodanig dat het vanuit dit fysieke beeld dat het van Boven, van de Schepper, krijgt, Hem kan bereiken, de Bron.

Dit betekent dat het moet leren hoe het is gevormd, hoe er innerlijke processen in plaatsvinden die extern lijken te zijn en ogenschijnlijk in de omringende wereld plaatsvinden. Van daaruit kan het de Bron bereiken. Maar daarvoor moet het alles wat uiterlijk lijkt te gebeuren innerlijk samenvoegen.

Vanuit alles wat er in mijn lichaam gebeurt, moet ik ook dit unieke innerlijke punt vaststellen dat mij van binnenuit met de Bron verbindt, met de oorzaak van het bestaan ervan en met de gehele perceptie van deze werkelijkheid. Dit is een meer gevorderd stadium.

Het is een probleem om te begrijpen en vooral te voelen dat de Schepper mijn gehele realiteit bepaalt, mijn manier van waarnemen en ook de manier waarop ik de wereld waarneem.

Stel je eens voor dat je een soort speelgoedbeestje bent, een klein beertje met een veer die onder spanning staat en aangedreven wordt door een programma dat het in beweging brengt. Maar er zit een speciaal puntje in waardoor het voelt dat het op deze manier bestaat. Dit puntje is de Bron van de Ziel, want het overige behoort allemaal aan de Schepper, de hogere Bron die mij in beweging brengt.

Dit punt is echter de Adam in mij, het begin van de toekomstige Adam, Al het overige behoort aan de Schepper en wordt door Boven bepaald. Het is dus belangrijk dat ik vanuit dit punt mijn leven ga begrijpen en Wie het bestuurt. Hierover staat geschreven: “Door Uw Daden worden wij U gewaar.”

Ik kijk naar wat Hij doet met mijn punt en hoe Hij mijn ‘ik’ vormt en deze hele wereld, hierdoor word ik mij bewust van Hem.

En op deze manier bereik ik uiteindelijk de Schepper.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/07/14, Writings of Rabash

• Door het congres in St. Petersburg van donderdag 18 t/m zondag 21 september zullen er enige dagen geen nieuwe blogs verschijnen.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed