Spirituele Anatomie

Dr. Michael LaitmanThe Torah “Leviticus” (Tazria-Metzora), 14:10, 14:14-14:17: Op de achtste dag moet hij twee jonge rammen nemen zonder enig gebrek …

En de priester neemt iets van het bloed van het schuldoffer en de priester zal het bloed van het offerdier op de rechteroorlel doen van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet.

Daarna zal de priester een klein deel van de olie in zijn eigen linkerhandpalm gieten.

En de priester zal zijn rechterwijsvinger in de olie dippen die hij in zijn linker handpalm heeft en de olie met zijn vinger sprenkelen vóór HaShem.

Vervolgens strijkt hij wat van de olie die hij in zijn linkerhandpalm heeft uitgegoten aan de rechteroorlel van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, over het bloed van het schuldoffer heen.

Deze passage gaat over verschillende soorten correctie. Priester (Cohen) is de hoogste kwaliteit van Bina. Bloed (dam) komt van het woord ‘domem’ (levenloos), het is de laagste eigenschap van de mens.

Handen, voeten, vingers en oren zijn de eigenschappen waarmee men wordt verondersteld te werken. Het oor staat bijvoorbeeld voor de eigenschap van Bina in de mens. Vingers en tenen symboliseren tien Sefirot van Keter. De rechterarm en het rechterbeen vertegenwoordigen het niveau van Hesed.

Met andere woorden, we komen tot een staat waarin het Hogere Licht, Cohen genaamd, eigenschappen gaat corrigeren die duidelijk waarneembaar zijn in de mens. De duim van de rechterhand symboliseert Keter van Hesed. De grote teen van de rechtervoet duidt Keter van Malchut aan.

De oorlel van de linker en de rechter oren aantippen, duidt de correctie aan die met behulp van bloed en olie wordt uitgevoerd, want bloed symboliseert ‘domem’ (levenloos), terwijl ‘olie’ staat voor Bina. In het algemeen gesproken symboliseert olie het Licht dat van de Sefira Hochma komt. Zo vindt de correctie plaats.

In deze wereld hebben we met de volgende twee begrippen te maken: luisteren en horen. Soms zeggen we: “Je hoort me niet.” Wat is de betekenis van horen? Het betekent dat er een eigenschap in de mens aanwezig is, maar dat er van deze eigenschap geen gebruik gemaakt wordt. Luisteren en horen zijn twee verschillende dingen. We kunnen naar geluiden luisteren, maar om ze te horen hebben we de afstemming van een innerlijk instrument nodig.

Wanneer het innerlijke instrument dat de eigenschap van olie heeft, afgestemd is op het niveau van Hochma (het rechter oor), gaat deze eigenschap het niveau waarop het is afgestemd waarnemen, voelen en bereiken. Dan gaat men zich realiseren op welk niveau men zich bevindt en dat ook accepteren. Op dit punt vindt de correctie plaats van de mens.

Handen symboliseren de ontvangende kelim (vaten) en voeten zijn de instrumenten waarmee we geven van wat wij afgewezen hebben. Het hoofd is het toegangspunt voor alles wat ons systeem binnenkomt en de voeten zijn de plek waar alles ons systeem verlaat. Dit proces heet: circulatie.

Gewoonlijk is een lager systeem afkomstig van de voeten omdat de tien Sefirot van Malchut van het lagere niveau moeten groeien in de richting van Keter van de lagere Partzuf. Deze situatie heeft correctie nodig hoewel er nu nog niets te corrigeren valt omdat de overige Sefirot door deze handeling automatisch een verandering zullen ondergaan.

Veel religies kennen het ritueel van de voetwassing. Het betekent dat wanneer een mens een correctie ondergaat, onder zijn voeten onmiddellijk de volgende lagere Partzuf te voorschijn komt, het lagere systeem dat uit de tien Sefirot is opgebouwd die wij tenen noemen.

Voeten staan op de grond, dat wil zeggen dat zij gepositioneerd zijn op het algemene verlangen. In dit geval een levensvatbaar object dat verder gecorrigeerd kan worden en gevormd is uit het algemene verlangen dat vorm moet gaan krijgen, wat betekent dat het nodig is om iets concreets te vormen wat correctie nodig heeft. Dus om zelfcorrectie te ondergaan, moeten de voeten schoon zijn.

Vraag: Waarom is er altijd iets tussen de grond en de voeten, schoenen bijvoorbeeld.

Antwoord: Er is een regel dat je nooit op de grond moet gaan zitten. Je moet iets op de grond leggen voordat je erop kunt gaan zitten. Het maakt niet uit of het een vel papier is of iets anders.

De grond symboliseert een volledig ongecorrigeerd, niet onderzocht verlangen dat een mengeling is van goed en kwaad. Om het te kunnen analyseren moet je buiten dat verlangen blijven, er boven zweven. Daarom is het niet toegestaan om op de grond te zitten zonder dat zich een laagje tussen de mens en de grond bevindt, er moet altijd een laagje kleding of iets anders tussen zitten.

Vraag: Geeft deze regel uitleg over het feit dat we eerst het land moeten ploegen voordat we kunnen oogsten?

Antwoord: Nee, dat gaat over een heel ander systeem. De grond moet omgewoeld worden om erin te kunnen zaaien. Als de grond niet geploegd is, komen de krachten die het zaad laten groeien niet vrij.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/25/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: