Licht Voor De Hele Natie

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten de vrienden van de wereldkli naar mogelijkheden zoeken om in deze periode van vijandigheid mee te doen met onze activiteiten in Israël?

Antwoord: We hebben hier met een unieke situatie te maken. Neem een voorbeeld aan Rusland, hoe onze vrienden contact leggen met allerlei organisaties, met fabrieken werken, instellingen, samenkomen voor langdurige projecten, grote picknicks organiseren, elkaar als groepen ontmoeten, enz. Wij kunnen van hen leren.

Hun natie zal zelfs bloeien dankzij hun inspanningen. Ik heb het gevoel dat zij zich aan het voorbereiden zijn op een opmerkelijke ontwikkeling in deze richting.

Terwijl Amerika en Europa zich in een terugval bevinden, is Rusland in stijgende lijn. Er werkt een aantal sterke, standvastige groepen heel actief in disseminatie. Hun dienstbaarheid is heel groot, het is een groot goed voor hun volk en dit zal zeker de kanalen voor geven openen.

Onze vrienden zijn daar werkelijk goed met elkaar verbonden, de natie zal hierdoor meer rust ontvangen en ervaren, meer stabiliteit en betere intermenselijke verhoudingen. De situatie zal plotseling als vanzelf gaan veranderen, zonder dat daar directe acties voor ondernomen worden. Er zijn geen regeringsprogramma’s, geen nieuwe programma’s op het gebied van educatie, er is niets anders dan het positieve dat uit onze groepen afkomstig is. Juist ons werk met het brede publiek zal verandering brengen.

Het is interessant dat, terwijl de hele wereld ‘rond’ is en geen volk op zichzelf kan bestaan, de natie vanuit de innerlijke kracht zal leven, vanuit het lichtschijnsel dat tussen de mensen zal worden onthuld als onze vrienden een betere toegang verschaffen naar deze kanalen voor geven en naar het Hoge Licht en Het wat dichter zullen naderen.

Het is wonderbaarlijk waar men van kan leven. Deuteronomium 8:3: “ … de mens leeft niet bij brood alleen …”

De Amerikanen zijn hier niet klaar voor en Europa heeft hiervoor nog meer werk te doen. Misschien is er een mogelijkheid voor Zuid Amerika omdat zij wat hun mentaliteit en hun bereidheid om dit te begrijpen betreft enigszins lijken op de Russen.

Wij hopen in Israël ook dat er door ons werk veranderingen ten goede zullen komen. Het is hiervoor wenselijk dat wij niet treuzelen, we willen juist dagelijks meer mensen horen die onze woorden spreken, het sneller met ons eens zijn, zich tot ons aangetrokken voelen en niet bang zijn voor de wijsheid van Kabbalah. Dit zijn mensen die begrijpen dat de wijsheid van Kabbalah het juiste plan biedt voor onze correctie.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/24/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: