Het Geheim Voor Een relatie Met Complete Vervulling

When a Man and a Woman Bond... [Kabbalah Quote]Als we naar de spirituele wortels van de man en de vrouw kijken, ontdekken we dat het verbazingwekkend is dat we elkaar niet kunnen zien zoals we werkelijk zijn, laat staan dat we kunnen communiceren met elkaar. Wat kunnen we daaraan doen? Juist communiceren is nodig, maar op de goede manier: om te veranderen.

In de film Wat Vrouwen Willen, is Nick Marshall (Mel Gibson) een chauvinistische rokkenjager die onverwacht, door een ongewoon ongeluk, een unieke eigenschap krijgt: hij kan de gedachten van vrouwen ‘horen’. Het resultaat daarvan is dat Nick een man wordt die de wensen van vrouwen, zelfs voordat ze uitgesproken worden, kan vervullen. In handen van een rokkenjager wordt er van dit talent – meer dan wenselijk is – misbruik gemaakt, maar welke man zou niet graag willen weten wat vrouwen denken zodat hij hen – eindelijk – kan begrijpen en welke vrouw zou niet de wensen van haar man willen vervullen, zelfs voordat hij ze uit?

Hoe komt het dat mannen en vrouwen zoveel van elkaar verschillen? Biologisch beschouwd bestaat het verschil tussen de seksen maar uit één enkele chromosoom. Kan zo’n miniem verschil verklaren dat er zo’n kloof tussen hen bestaat? En zelfs als dat mogelijk is, is er een verklaring voor het verschil in de persoonlijkheid en de wijze van denken tussen mannen en vrouwen? Kon het fysieke verschil niet voldoende zijn voor het behoud van het soort? Waarom kunnen we elkaar niet begrijpen als het zo bedoeld is dat we samen ons nageslacht opvoeden? Zou het niet beter zijn als de Natuur ervoor zou zorgen dat wij elkaars behoeften kunnen begrijpen?

Wel, Kabbalah legt uit dat de Natuur de mogelijkheid tot begrip heeft gecreëerd, maar onze afscheiding van de Natuur – onze menselijke aard – heeft ons blind gemaakt voor de behoeften van het andere geslacht. Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten waar we vandaan komen en wat het doel is van ons bestaan hier. Laten we dus teruggaan naar de oorsprong.

Houd allereerst in gedachten dat er slechts één Kracht is in de werkelijkheid. Deze Kracht heeft leven geschapen en houdt het in stand. Daarom spreken Kabbalisten heel passend over ‘de Schepper’. Deze Kracht is van nature goed, anders zou er ook niets door geschapen zijn. Om het verlangen om te geven te realiseren, heeft deze Kracht één gemeenschappelijke ziel geschapen. De enige opdracht voor deze ziel is het ontvangen van overvloed, goedheid en genot, dit wil de Schepper aan de ziel geven. Volgens Kabbalah is de Schepper, de gevende Kracht, de spirituele oorsprong van het mannelijke deel in de realiteit en het verlangen van de ziel om de overvloed te ontvangen, is de vrouwelijke oorsprong van het vrouwelijke deel van de werkelijkheid.

Dit is echter niet het einde van het verhaal, het is nog maar het begin. Om aan de ene ziel de overvloed te geven die daarvoor bestemd is, moet de ziel aan de Schepper gelijk worden. Wanneer dat plaatsvindt, zal de ziel alles ontvangen wat de Schepper heeft: oneindigheid.

Om een staat te bereiken die gelijk is aan de Schepper moet de ziel eerst los gemaakt worden van Hem, zodat de ziel deze staat vervolgens zelf kan bereiken. Als de ziel dit niet zelf doet, zou het het werk van de Schepper zijn en niet van de ziel en op deze manier heeft de ziel niets bereikt.

Om de ziel te leren over geven en ontvangen en hoe dit met elkaar verbonden kan worden, heeft de Schepper de ziel in twee helften verdeeld: een vrouwelijke en een mannelijk helft. Daarna zijn deze twee helften verder verdeeld en in miljarden stukken uiteengevallen. Ieder stukje is in een man of een vrouw in deze wereld geïmplanteerd. De vrouwelijke delen vormen de oorsprong van de vrouwelijke zielen in onze wereld en de mannelijk delen zijn de wortels van de mannelijke zielen.

Dit alles leidt tot één conclusie: het verschil tussen man en vrouw is gelijk aan het verschil tussen de Schepper en de schepping, de ziel. Dit essentiële verschil in oorsprong bepaalt het essentiële verschil tussen man en vrouw: fysiek, emotioneel en wat de visie op het leven betreft. Anders gezegd, mannen en vrouwen behoren tot wezenlijk verschillende spirituele systemen en de kloof daartussen zal nooit overbrugd worden zolang wij dat proberen te doen op het niveau van deze wereld. Om ons te verenigen, moeten we onze wortels verenigen: Schepper en schepping.

Maar Kabbalah laat ons niet in de kou staan. In plaats van met ons hoofd tegen de muur aan te blijven lopen, kunnen we een relatie tussen man en vrouw opbouwen die het spirituele systeem spiegelt. Met andere woorden, we kunnen een zelfde soort relatie opbouwen als de relatie die er bestaat tussen de Schepper en de ziel. Dan worden de grote verschillen die ons tot dusverre van elkaar scheiden de basis van onze eenheid.

Hoe gebeurt dat? In spiritualiteit is het belangrijkste element, de motiverende kracht achter spirituele processen, het verlangen. Zonder een al bestaand verlangen kan de Schepper de ziel niet de overvloed geven die daarvoor bereid is. Op het ogenblik dat er in de ziel een behoefte aan de vervulling met genot verschijnt, gaat er een verborgen ‘spirituele kraan’ open en begint de goedheid te stromen. Het probleem hierbij is dat het mannelijke deel, het gevende deel van de ziel, iets nodig heeft om dit te activeren. Als dat niet gebeurt, blijft de ziel sluimeren, zoals de Schepper die wil geven maar wacht totdat het ontvangende deel erom vraagt.

Hier wordt het vrouwelijke deel van de ziel actief. Het is haar rol om het mannelijke deel zo ver te krijgen dat het naar de Schepper wil gaan en gevuld wil worden met het genot dat de Schepper wil geven. Alleen wanneer de beide delen van de ziel samenwerken naar dat gezamenlijke Doel, kunnen de twee delen van de ziel zich met elkaar verbinden tot een complete spirituele structuur waarin zij elkaar aanvullen en met genot worden vervuld.

Daarom kan in onze wereld een man geen vorderingen maken zonder een vrouw. En vice-versa, een vrouw kan zonder man niet vervuld worden met spiritueel genot. Mannen en vrouwen zijn dus afhankelijk van elkaar en vullen elkaar aan.

Als mannen en vrouwen samenwerken naar het spirituele Doel, bouwen zij hun connectie op een totaal verschillend niveau: een spiritueel niveau. Als zij dat doen, overstijgen zij hun aardse conflicten en verschillen, omdat zij een hoger Doel hebben dat hun leven met inhoud vult. Wanneer een man en een vrouw zich met elkaar verbinden om een hoger Doel te bereiken, creëren zij een spirituele kli (vat) tussen hen die in de werkelijkheid niet bestaat. Deze kli is noch vrouwelijk, noch mannelijk, het is een nieuwe kli waarin zij de sublieme overvloed ontvangen, eeuwig en compleet.

Zo’n leven kunnen we niet alleen bereiken. Echtparen die begrijpen dat gezamenlijke spirituele groei het kostbaarste geschenk is dat zij aan elkaar kunnen geven, zijn de gelukkigste paren. Hun relatie krijgt een diepere en zuiverder betekenis en zij gaan samen het pad van geluk en vervulling.

Goede reis!

ONE Convention - Together as One

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: