Spiritualiteit Bereiken: Het Resultaat Van Tegenstellingen

Dr. Michael LaitmanHet Boek De Zohar, ‘Ki Tazria’ (Wanneer een Vrouw Bevalt), 105: “Omdat het Licht de duisternis overwint.” De weldadigheid van het Licht komt alleen voort uit de duisternis. De correctie van wit is zwart, want zonder het zwart zou het wit geen betekenis hebben. Omdat er zwart is, wordt het wit verhoogd en gerespecteerd. Het is zoals bitter en zoet. Een mens kan de smaak van zoet niet kennen voordat hij het bittere heeft geproefd. Dus het bitter veroorzaakt het zoet.

Daar waar tegenstellingen zijn, onthullen zij elkaar, zoals dat geldt voor wit en zwart, licht en duisternis, ziek en gezond.

Duisternis is de belichaming van alle negativiteit die wij in het leven leren kennen: onveiligheid, angst, inhaligheid, trots en minachting. Waarom heeft de Schepper duisternis gecreëerd als de wreedste, laagste vorm, aan Hem tegengesteld? Dit is alleen bedoeld om het Licht te bereiken.

Wij, de schepselen, kunnen alles wat er is alleen maar leren kennen door tegenstellingen. De Schepper is één oneindig Licht. Er zijn geen tegengestelde eigenschappen in Hem aanwezig om vanuit de verschillen te ervaren, voorkeur te hebben of door het een het ander te leren kennen. Wij moeten beseffen dat er voor ons geen eigenschap kan bestaan zonder de tegenstelling daarvan te leren kennen.

Wanneer wij omhoog rijzen, doen wij dit langs de rechter en de linker lijn, met twee benen, met behulp van tegengestelde eigenschappen en tegengestelde gevoelens; hoe meer Licht aanwezig is, hoe duidelijker wij Het voelen in contrast met grotere duisternis. Dit gebeurt voortdurend, overal, in alles wat wij voelen en denken, bij elk besluit dat wij nemen.

Een mens moet over veel geduld beschikken om door dit alles heen te kunnen gaan. Het is echter niet eenvoudig om dit te doen omdat het spirituele pad het pad van zuivering van het ego is en gebaseerd is op innerlijke strijd.

Alleen de juiste steun van de omgeving en de kracht die de omgeving voortdurend geeft, kan ervoor zorgen dat een mens zijn hoofd boven water houdt terwijl hij eigenlijk niets kan en niets betekent. Wanneer tien nullen samenkomen en beseffen dat niemand van hen ook maar iets waard is maar dat zij hun best doen om elkaar te helpen, daalt het Hoge Licht op hen neer en worden zij daardoor veranderd in helden.

Vraag: Hoe kunnen wij de innerlijke beweging van een mens psychologisch verklaren?

Antwoord: Het genot dat een mens ontvangt, is niet gebaseerd op masochisme. Het is het resultaat van zelfcorrectie.

Stel je eens tien mensen voor die elkaar op geen enkele manier kunnen helpen maar het toch met alle macht proberen. Dit veroorzaakt dat er een grote, hogere Kracht op hen neerdaalt omdat ieder van hen vecht met zijn ego om de anderen te helpen. Het resultaat hiervan is een cirkelvormige verantwoordelijkheid voor elkaar en de hogere Kracht verbindt, versterkt en heft hen op naar het volgende niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/12/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed