Een Seconde Voor De Correctie

Dr. Michael Laitman with studentsVraag: Het is iedereen duidelijk dat wij in een impasse zijn geraakt en dringend tot actie moeten overgaan. Maar het is niet precies duidelijk wat voor soort oplossing Baal HaSulam biedt en welke methode u voorstelt om het systeem dat raketten op ons afvuurt te laten ophouden. Heeft u het gevoel dat militaire acties tot niets leiden?

Antwoord: Ik zeg niet dat we ons helemaal niet moeten verdedigen. We moeten reageren op de aanvallen, maar alleen om wat tijd te winnen waardoor we een nieuw pad kunnen uitzetten.

Vraag: Tot er een nieuwe golf escalaties begint?

Antwoord: Als wij correct met dit probleem omgaan, op de manier die de Torah ons voorschrijft, zal er geen nieuwe golf escalaties ontstaan. De Torah vraagt van ons dat wij ons met elkaar verbinden. Op het ogenblik bevinden wij ons in dezelfde situatie als bij de Berg Sinaï, we moeten worden tot één man met één hart. Als wij ons verenigen, zullen we succes behalen, als we dat niet doen, zal het de plaats van onze ondergang worden.

Commentaar: Veel mensen in de Israëlische maatschappij trekken voordeel uit de diepe kloof in de natie. Iedereen haat iedereen: sommigen haten de Russen, anderen haten de mensen die uit oosterse landen komen en weer anderen haten immigranten uit Europa. Deze verdeeldheid verdwijnt niet, maar wordt juist steeds groter. Advocaten nemen steekpenningen aan, de politie is onzorgvuldig bij het uitvoeren van haar taken, het hele systeem verslechtert …

Antwoord: Dit is een duidelijk teken dat wij dringend moeten werken aan onze correctie omdat de oorzaak van het probleem nu juist bij ons ligt.

Commentaar: Internet is vol met hatelijke aanvallen in onze richting. We worden omringd door haat vanuit de hele wereld en door raketbeschietingen.

Antwoord: Deze situatie is nu juist het meest geschikt voor correctie. Alles wordt zichtbaar. Het is duidelijk dat het hele systeem gebroken is en wij falen op elk gebied. Wij kunnen onszelf niet opbouwen.

Wij worden nog bij elkaar gehouden door de druk die de haat van onze vijanden op ons uitoefent. Maar als we geen buurlanden hadden die ons van alle kanten omgeven met getrokken zwaarden en ons willen vernietigen in ons eigen land, zouden we elkaar zijn gaan uitmoorden.

Wij kunnen degenen die ons haten alleen maar dankbaar zijn voor het feit dat zij ons bij elkaar houden, als noten in een zak, anders zouden we al lang verstrooid zijn en zou niemand zich meer het volk Israël herinneren, het volk dat in staat is om dit te boven te komen. Wij zijn alleen dankzij de haat van buitenaf nog niet tussen zeven miljard mensen verdwenen.

Wij zijn in de laatste fase, een seconde voor de correctie. En deze correctie vindt plaats door tegenslagen of door na te denken, wat ons kan helpen om het proces van correctie in eigen hand te nemen en het juiste pad te bewandelen. Wij gaan ofwel het pad van Licht en versnellen de tijd (Achishena) of het pad van lijden, de natuurlijke gang van ontwikkeling (Beito).

Het pad van Licht houdt in dat wij onszelf gaan opvoeden. Wij kunnen alleen door educatie de correctie van ons allen bereiken. Het is noodzakelijk om de methode van correctie naar de hele natie te brengen en uit te leggen wat het betekent om het uitverkoren volk te zijn, waarom men ons zo haat en wat wij nodig hebben om werkelijk vooruit te komen en de hele mensheid verder te brengen.

Iedereen moet ontdekken wat de Natuur van ons vraagt. Het woord ‘Natuur’ heeft dezelfde getalswaarde (Gematria) als het woord ‘Schepper’. We spreken over dezelfde Kracht. Ieder mens moet de ware Torah ontdekken die ons gegeven is voor onze correctie door middel van de Hulp van het Hervormende Licht.

Torah is het Licht dat Hervormt en onze natuur is de neiging tot het kwaad, ons egoïsme. Er staat geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en de Torah eraan toegevoegd”, want met deze Hulp corrigeren we het egoïsme. Het Licht in de Torah, de Kracht van liefde en geven, corrigeert ons. Daarom moeten we leren hoe we onszelf kunnen corrigeren en deze methode aan de hele wereld doorgeven.

Dit zijn heel eenvoudige, gemakkelijke zaken. Er staat geschreven: “De gehele Torah is een heel eenvoudig streven.” Het is werkelijk zo, als een mens dit niet vermengt met iets anders maar alleen doet wat noodzakelijk is. Wij moeten dit doen.

Als jullie naar mensen toe gaan en dit gaan uitleggen, zullen jullie zien hoe iedereen hiermee van harte zal instemmen, hoezeer zij naar jullie willen luisteren en zij zich bij je zullen aansluiten.

From a TV Program “The Mission of the Nation of Israel” No 2, 7/9/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: