Mythen En Waarheid Over De Bijbel

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit de Communists of the Capital): “De grote gebeurtenissen die in de Heilige Geschriften worden beschreven, hebben nooit plaatsgevonden. Deze conclusie is getrokken door Israëlische archeologen na vele jaren archeologisch onderzoek. Dus de muren van Jericho die door Israëlische priesters door middel van trompetten werden vernietigd, bestonden niet. De Kanaänitische nederzettingen waren niet groot en hadden geen muren die tot aan de hemel reikten en als omheiningen dienden.”

“Op basis van de verkregen resultaten zijn archeologen die zich bezig houden met Bijbelstudie en de geschiedenis van het Joodse volk van mening dat de gebeurtenissen die in de Bijbel worden beschreven mythen zijn. Uit opgravingen is gebleken dat de Israëlieten niet in Egypte hebben verbleven, ze zijn niet door de woestijn getrokken en ze hebben het land niet veroverd om het aan de 12 stammen te geven.”

“Er is geen enkele Bijbelse legende door archeologische vondsten bevestigd. De uittocht uit Egypte zou kunnen verwijzen naar een paar families, en later werd hun geschiedenis aan de gehele natie toegeschreven. Bovendien komt het grote koninkrijk van David en Salomo, het hoogtepunt van de politieke, militaire en economische kracht van Israël die zich van de Eufraat tot Gaza uitstrekte, niet overeen met de werkelijkheid.”

Mijn commentaar: Niemand heeft ooit beweerd dat alle beschrijvingen van de Torah overeen komen met de realiteit van deze wereld. De Torah spreekt over de hogere werelden en beschrijft onze wereld helemaal niet! Het is tijd om te beseffen dat onze wereld veelzijdig is en dat er vele niveaus, werelden en dimensies zijn. Wie daar meer over wil weten en wil weten hoe men zich van het ene niveau naar het andere verplaatst, komt tot de studie van de Kabbalah.

Zie het programma ‘Meeting of the Worlds’ van 5/16/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: