Geef Jezelf Helemaal Aan Een Vriend

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarin is de toepassing van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in Israël anders dan in de naties van de wereld, in de groep en in de 99% van de mensheid?

Antwoord: Er is vrijwel geen verschil. Zeker, het Licht beïnvloedt iedere groep op een andere manier: de hogere (het volk Israël) en de lagere (de naties van de wereld). Het kan zo zijn dat de vorm van Arvut wat vreemd aandoet voor de mentaliteit van andere naties, bijvoorbeeld voor Colombia of Maleisië , maar dit is verder niet van belang.

Hoe dan ook, je moet simpelweg naar deze staat verlangen en het Licht zal alles regelen. Het zal reinigen, onderzoeken, bijstellen en samenvoegen. Je zult getuige zijn van het werk dat wij het ‘Werk van de Schepper’ noemen en je zult zien hoe dit zal gebeuren.

Vraag: Moet Arvut gerealiseerd worden door vrienden die samen krachtig zijn?

Antwoord: In principe niet. Ik kan de Arvut van mijn vriend niet controleren. Ik moet me echter maximaal verplaatsen in zijn situatie. Op het moment dat wij ons met de hulp van de wet Arvut genaamd, met elkaar verbinden, worden we onmiddellijk een integrale kli (vat) waarin we de Schepper voelen, met andere woorden: de vervulling van onze verlangens die met elkaar verbonden zijn en integraal.

Als ik echter probeer om een algemeen integraal verlangen te creëren, moet ik bereid zijn om de vrienden in alles te vertrouwen. Arvut, verantwoordelijkheid voor elkaar, ik moet hen in alles vertrouwen, in wat de vriend met mij doet, het niveau waarop hij zich bevindt, hoe dit lijkt voor mij (want in feite zie ik niets van zijn innerlijk werk), ik moet dit allemaal maximaal waarderen, want hij is met mij in de groep.

Om mijn kli te kunnen corrigeren, moet ik voelen dat hij ten volle meedoet en dit is afhankelijk van de mate waarin ik hem voorstel als iemand die Arvut volledig toepast.

Hierbij moet ik mezelf dus correct opstellen. Ik uit geen kritiek, ik onderzoek niet wie in Arvut is en wie er tegen is, wie in de groep een sterker gevoel van Arvut heeft en wie er zwakker in is. Ik accepteer hen allemaal volkomen, op die manier werk ik. In feite is het ook werkelijk zo, want op het moment dat ik mijn houding naar de vrienden bepaal en zeg dat zij allemaal volkomen gecorrigeerd zijn en alleen ik niet gecorrigeerd ben, gaat het systeem mij vormen naar de vorm die zij hebben.

Via hen begin ik Ohr Makif te ontvangen, Het vormt mij absoluut, ik krijg hun vorm.

From the Sochi Convention 6/10/14, Lesson 3

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: