Elke Dag Een Nieuw Begin

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom is het verbindingskanaal in mij van de Schepper naar de mensheid niet stabiel, waarom moet ik steeds weer grote inspanning leveren om het opnieuw te bouwen?

Antwoord: Er staat geschreven: “Nukva wordt elke dag opnieuw maagd.” Je begint steeds weer opnieuw te werken met het verlangen om te ontvangen en je creëert steeds weer een nieuwe structuur van tien Sefirot. Denk niet meer na over gisteren. Vandaag moet je jezelf opnieuw bouwen.

Daarom heb je het Doel van de Schepping nodig, een leraar, een groep, de studie en alle middelen om het Doel te bereiken. Om de Schepper vreugde te brengen moeten we erop uit, naar de mensen toe, mensen verzamelen en ons met hen verbinden. Alleen door middel van deze verbinding kunnen wij het Doel vervullen: de onthulling van de Schepper aan de schepselen in deze wereld. Wij moeten constant bouwen aan deze kli (vat) totdat de kli de intensiteit en de behoefte heeft bereikt die nodig is voor de invloed van het Licht, zodat de kli tot een middel wordt om het Licht door te geven waarbij je gebruikt maakt van je eigen Masach (scherm).

Dan word je verbonden met het centrum van de groep, met de Schepper en met de mensen. Jij bent in het midden, je gaat met de Masach werken en besluiten hoeveel je aan mensen kunt doorgeven, afhankelijk van wat zij kunnen ontvangen. Je geeft ze kleine hapjes en zo ben je een actief element in het systeem. Dit is de rol van Israël.

Dan zul je ontdekken dat de Kabbalisten zich boven je bevinden en je verbinding vullen met de wereld Ein Sof (Oneindigheid), dat je je tussen alle Kabbalisten en de mensen bevindt. Kabbalisten maken deel uit van de Schepper en zij hebben het hele systeem voor je gebouwd, te beginnen bij Adam HaRishon, vervolgens alle anderen na hem en nu via mij naar jou.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/23/14, Shamati #8 “What Is the Difference Between the Shade of Kedusha and a Shade of Sitra Achra

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed