De Destructieve Kracht Van Babylon In Europa

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom is de kracht van verbinding soms heel succesvol en soms niet? In de Verenigde Staten heeft de eenheid van veel staten bijvoorbeeld geleid tot een heel sterke natie terwijl de eenheid in Europa geen succes heeft opgeleverd.

Antwoord: In Europa is de destructieve kracht van Babylon en de verwarring en mengeling van verschillende talen werkzaam.

Vraag: Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de kracht van verbinding die wij creëren de situatie niet zal verslechteren?

Antwoord: Dit is afhankelijk van het feit of we ons in een periode bevinden waarin het mogelijk is om de wijsheid van Kabbalah en de kennis over de correctie van de wereld in alle vrijheid te verspreiden. Hebben wij die tijd bereikt of niet? Voor ons is dit geen vraag omdat hierover door een groot Kabbalist is geschreven.

Vraag: Is de hele wereld er in alle lagen van de bevolking en in alle opzichten al rijp voor om deze methode te accepteren en effectief te realiseren?

Antwoord: De wereld is gereed in de mate waarin zij de crisis voelt: in de opvoeding van de kinderen, in het gezin, in werkloosheid en werk, in de sociale verhoudingen of in de algemene economische crisis

Vraag: Men voelt de crisis in Europa al geruime tijd en men probeert er een halt aan toe te roepen. Deze pogingen worden al jaren gedaan maar zonder succes.

Antwoord: Zij zullen dit nooit zelf voor elkaar krijgen. Soms krijgen we de indruk dat – als we er de tijd voor nemen – mensen in staat zullen zijn om de juiste kennis op te doen door wat zij meemaken in het leven en plotseling wijzer zullen worden, een verlangen naar kennis zullen krijgen en zullen begrijpen waar het over gaat. Maar dat zal nooit gebeuren. Zelf zullen ze nooit tot begrip komen.

Door nog meer klappen op te lopen, zullen ze niet beter of wijzer worden, integendeel, ze zullen nog koppiger worden en nog slechter af zijn. Alleen door onze gezamenlijke activiteiten en via onze methode zal het mogelijk zijn om de situatie te corrigeren.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/08/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: