Stijging Op De Spirituele Ladder In De Praktijk

Dr. Michael LaitmanIn de praktijk vindt de stijging op de spirituele ladder van het ene niveau naar het volgende, op de volgende manier plaats. Stel je voor dat we tien mensen bijeen brengen en dat er een gezamenlijke afweerkracht van één kilo werkzaam is. Als we deze weerstand overwinnen, rijzen we naar het eerste niveau.

Op dat eerste niveau zijn we – zoals eerder – weer met tien mensen, maar de haat tussen ons is toegenomen tot min tien kilo in plaats van min één kilo. Dit betekent dat het zo zou kunnen zijn dat we, om onze stijging voort te zetten, met een groter aantal mensen moeten gaan werken. Dit kan noodzakelijk zijn met betrekking tot kwaliteit en eveneens met betrekking tot zowel kwantiteit als kwaliteit.

Een groep wordt gevormd door een aantal mensen die de verplichting op zich nemen om zich te verbinden tot één persoon met één hart. Als wij hiertoe bereid zijn, worden we – op basis van dit Doel dat we misschien nog niet bereikt hebben – al een Kabbalistische groep genoemd. Op het moment dat we het eerste niveau van de verbinding tot één bereiken, wordt het Hogere Licht meteen ontdekt en onthult de Schepper zich in onze verbinding.

We hebben hard aan ons ego gewerkt en we hebben het eerste niveau bereikt, het zwakste Licht van Nefesh (Ohr Ha Nefesh) (Licht van de Ziel). Daarna ontdekken we een nog groter egoïstisch verlangen waaraan we moeten werken. Plotseling ervaren we dat er tussen ons een vlammende haat aanwezig is en dat we meningsverschillen hebben die we door nog moeilijker werk moeten overwinnen. Als wij ons dan met elkaar verbinden, wordt Ohr Ha Ruach (Licht van de Geest) onthuld.

Hierna ontwaakt een nog groter ego in ons en om dat te overwinnen en ons met elkaar te verbinden, moeten we ons nog meer inspannen. Op die manier ontdekken we Ohr Ha Neshama (Licht van de Ziel), hierna ook Haya (de laatste correctie van Malchut) en tenslotte Yechida.

Het ego blijft groeien en wij overwinnen het door ons steeds sterker met elkaar te verbinden, zo bereiken we een steeds grotere onthulling van de Schepper. Deze niveaus noemen we: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida—NRNHY

Omdat het ego groeit, wordt het werk steeds moeilijker, we raken steeds verder van elkaar verwijderd en dan zijn we in staat om ons op een nog hoger niveau met elkaar te verbinden. Dit verstaan we onder werken in de groep.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day Two 5/10/14, Lesson 3

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed