In De Wereld Ontstaat Steeds Meer Onderlinge Verbondenheid

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Slon): “In de wereld ontstaat steeds meer onderlinge verbondenheid: 35% van de goederen gaat de grenzen over, vergeleken met 20% in 1990; ruim een derde van de financiële beleggingen bestaat uit internationale transacties; 20% van het internetverkeer is internationaal; de totale handel bedraagt 36% van het mondiale BBP (maar ligt nog steeds onder de 52% van voor de crisis van 2007). Rusland staat van 131 landen op de 9e plaats wat de bijdrage aan de wereldeconomie betreft.”

Mijn commentaar: Uit alle verslagen blijkt hoe alles met elkaar verbonden is, hoewel onze inter-connectie eigenlijk nog veel groter is, gezien het feit dat de verbinding tussen mensen, culturen en de vermenging van bevolkingsgroepen buiten beschouwing zijn gelaten.

De natuur heeft de verdere ontwikkeling van de mensheid naar de toename van eenheid geprogrammeerd en we ontkomen niet aan dit programma. Hoe meer we er weerstand aan bieden, hoe meer we ertoe zullen worden gedwongen om er door meer lijden aan te gehoorzamen. De wetten van de natuur zijn onontkoombaar.

In eerdere stadia van ontwikkeling (evolutie) ontwikkelde de natuur de levenloze materie tot het vegetatieve en vervolgens tot het animale deel. Wij behoren ook tot het animale deel van de natuur omdat wij ons op een onbewuste manier hebben ontwikkeld. Maar naar het volgende niveau van ‘de sprekende mens’ (Adam, van het woord ‘domeh’ gelijkvormig aan de natuur, de Schepper) moeten we bewust stijgen door het aantrekken van de kracht van de natuur vanuit onze eigen instemming.

Op deze manier worden we gelijk aan de natuur, als partners, in plaats van degenen te zijn die instinctief de orders van binnenuit opvolgen. In de wijsheid van Kabbalah wordt gesproken over de manier waarop we naar de volgende ontwikkelingsfase kunnen stijgen. Daarom was deze wijsheid tot aan onze tijd verborgen, er moest gewacht worden tot aan het einde van onze instinctieve (onbewuste) ontwikkeling.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed