De Formule Voor Vriendschap

Dr. Michael LaitmanMening (Irina Gusinsky, adjunct-redacteur van uitgeverij Alpina): “Mensen zijn sociale dieren. Toch geven steeds meer mensen toe dat ze zich eenzaam voelen en moeite hebben met het opbouwen van duurzame relaties. Het probleem is alleen maar erger geworden met de opkomst van sociale netwerken. Contacten volhouden is een probleem voor ons.”

“Vrienden kunnen en moeten worden gevoed door de volgende vriendschapsformule: vriendschap = nabijheid + frequentie + duur en intensiteit.”

“Nabijheid is de bereidheid om iemand in de persoonlijke ruimte toe te laten. Nabijheid wordt groter als iemand zich niet bedreigd voelt.”

“De frequentie en de duur van contact betekent dat we elkaar meer beïnvloeden als we meer tijd met iemand doorbrengen en elkaar beter leren kennen.”

“Intensiteit is de mate waarin we aan de behoeften van een vriend(in) kunnen voldoen.”

“Deze formule geeft aan hoe je een relatie tot stand brengt. We worden uitgenodigd om dit bewust te bereiken, zonder het ingewikkeld te maken. In plaats van te wachten op gunstige gelegenheden kunnen we beter het lichaam leren om vriendelijke signalen af te geven (oogcontact, het hoofd neigen, glimlachen, vaardigheden hebben om te luisteren, iemand bij de naam noemen, een gesprek voeren over wat hem/haar interesseert, zijn/haar mening respecteren …) en plaatsen bezoeken waar we mensen kunnen ontmoeten in wie we misschien geïnteresseerd zijn.”

“Als mensen geen vrienden hebben komt dat niet omdat ze te lui zijn om contact te leggen en vervolgens zo’n contact te onderhouden.”

Mijn commentaar: Geen enkele methode, behalve de methode van integrale educatie en opvoeding, de wijsheid van de verbinding, kan ons helpen om een warme, vriendelijke sfeer te creëren, omdat egoïsme een ieder in een isolerende cocon plaatst. Alleen het hoogste, grote Doel: eeuwig en perfect leven, gevuld met Licht, de onthulling van de Schepper, zal ons aanmoedigen om ons te verenigen .

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: