Als De Schepper Alles Is, Waar Ben Ik Dan?

Dr. Michael LaitmanVraag: Als er “geen plaats is waar Hij niet aanwezig is”, waar ben ik dan?

Antwoord: Zelfs je gedachte dat er “geen plaats is waar Hij niet aanwezig is”, wordt je door de Schepper gezonden. Dat wil zeggen dat Hij alles wat in je en om je heen gebeurt honderd procent bestuurt, op één gedachte na die je in verwarring brengt en waardoor je wel moet denken dat er ogenschijnlijk een ander bestuur naast Hem bestaat: of een vreemd bestuur of je eigen bestuur.

Alleen deze ene gedachte heeft correctie nodig, namelijk het verwijderen van dit punt waardoor je de indruk hebt alsof er blijkbaar toch nog iets anders is dan de Schepper. Dit maakt duidelijk dat je altijd gehecht moet zijn aan de actieve Kracht die alles doet.

Vraag: Waar ben ik dan?

Antwoord: Je bestaat niet! Maak het zo dat je niet bestaat en dat alles alleen de Schepper is.

Nu besta je niet, maar je zult de som van de inspanningen worden die je investeert om te ontdekken: “Er is geen ander is dan Hij”. Elk moment op je pad brengt de Schepper je in verwarring met de gedachte dat er nog andere krachten zijn, sommige mensen met een vrije keuze. Je verkleint echter alles tot één punt, je neemt alle verstoringen weg en je zegt: “Er is geen ander dan Hij”, Hij verricht alles en alles behoort tot Hem.

Zo bouw je van moment tot moment jezelf, uit al deze punten, je structuur, je kijk op de wereld, je bewustzijn. Dit ben jij in wording!

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/14/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: