Waarom Zou Ik Bezorgd Zijn Over Deze Denkbeeldige Wereld?

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe valt het te combineren dat enerzijds de wereld bewegingloos en denkbeeldig is en dat het anderzijds noodzakelijk is om in deze wereld te handelen, te oefenen en te dissemineren?

Antwoord: Voor jou lijkt het alsof je, door naar het brede publiek te gaan, opgenomen wordt in hun verlangens en hun last met je meedraagt. Maar het zijn hun problemen niet, het zijn jouw problemen, je hoort alleen over deze problemen via iemand anders.

Jij bent opgenomen in de delen van je ziel. Je zult niets over de wereld horen wat niet relevant voor je is. Zoiets bestaat niet! Ze bevinden zich allemaal in jou: het minerale, vegetatieve, animale en vooral de menselijke wezens. Voor jou lijkt het alsof ze zich buiten je bevinden, je hoort hen, je doet allerlei activiteiten met hen om hen naar jezelf terug te brengen.

Je zult nooit iets van hen horen wat niet relevant voor je is. Ze zijn als cellen die terug moeten keren naar jouw kli (vat), maar nu lijken ze buiten je te bestaan. Ze lijken alleen extern voor jou door je mistige waarneming.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/8/14, Writings of Rabash

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: