Niet Vast Blijven Zitten In Wat Er Is

Dr. Michael LaitmanIemand die studeert en zich bezighoudt met de wijsheid van Kabbalah, met de methode van correctie, moet begrijpen dat hij wijsheid leert. Er bestaat een volkomen nieuwe benadering om deze wijsheid te begrijpen omdat deze wordt ontvangen in de nieuwe Kelim – organen van waarneming – van de mens.

Wij bevinden ons in een soort realiteit die vervuld is van een oneindig aantal kleuren, geluiden en invloeden die niet beperkt worden door afstand of tijd en biljoenen verschillende vormen invloeden bevat. Wij maken deel uit van deze realiteit, maar we begrijpen er slechts een klein deeltje van, al naargelang de beperking van onze zintuigen. Het is allemaal hier aanwezig, maar we voelen het niet.

Onze waarneming zal totaal veranderen. Onze absorberende middelen zullen veranderd worden en we zullen merken dat we ons in een nieuwe realiteit bevinden. Alleen op deze manier zal het tot stand komen.

Mensen denken dat wat zij in artikelen lezen en in lessen horen, van buitenaf naar hen toe moet komen. Maar er komt niets! De verandering moet in mijzelf plaatsvinden en dat gebeurt alleen in de mate waarin ik me inspan, dan zal ik voelen dat ik mij in een nieuw gebied bevind. Ik zal voor mezelf een soort nieuwe vorm creëren en me de gehele Olam Ein Sof (Wereld van Oneindigheid) voorstellen.

Dit betekent dat ik verwacht dat de verandering in mij zal gebeuren en niet buiten mij. Deze denkbeeldige wereld bestaat nog steeds, want ogenschijnlijk veranderen de dingen om ons heen. In de spirituele wereld bestaat zoiets als ‘om ons heen’ niet. Daar voel ik dat alles van mij afhankelijk is, van mijn eigenschappen en wat daarin gebeurt.

Dit betekent dat ik voel hoezeer mijn Kelim veranderd zijn en in overeenstemming daarmee datgene wat in deze Kelim ervaren wordt. Ik onderzoek, test en leer dan weer dit en dan weer dat en van daaruit wordt de wijsheid van Kabbalah zichtbaar.

Het is dus noodzakelijk dat we innerlijke veranderingen verwachten en niet dat er iets buiten ons zal gebeuren. Er valt niets te verwachten van wat er buiten ons bestaat, het gaat alleen om het innerlijk van de mens. Dit is heel belangrijk. Het komt omdat we kunnen wachten totdat de volgende staat zal veranderen, gecorrigeerd zal worden, maar als we ons niet betrokken voelen bij onze innerlijke veranderingen, blijven we vastzitten in wat er is.

Een mens moet steeds weer aan zichzelf uitleggen dat er alleen maar innerlijke veranderingen bestaan, dat er geen nieuwe wereld bestaat, maar alleen een nieuw innerlijk begrijpen, afhankelijk van de nieuwe eigenschappen die hij verkrijgt.

From the 4th part of the  Daily Kabbalah Lesson 4/08/14, Writings of Rabash

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed