Een Vat Met Een Knelpunt

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom ervaren degenen die het spirituele pad volgen dezelfde problemen als de rest van de wereld en hebben ze hier geen antwoord op?

Antwoord: Waarom zeg je dat er geen antwoord is? Er is een verklaring voor elk probleem: onze tegenstelling tot het Licht dat al in ons had moeten worden onthuld. Hieruit komen al onze problemen voort.

Wanneer jouw verlangen om te ontvangen minder gecorrigeerd is dan het zou moeten zijn, wordt het Licht dat in de wens om te ontvangen moet verschijnen, gevoeld als lijden, problemen, pijn en rampen.

Het feit dat we tegengesteld zijn aan het verlangen om te geven op het niveau van de minerale, vegetatieve, animale en sprekende natuur, veroorzaakt ecologische crises: problemen met de vegetatie, slechte oogsten, ziekten bij dieren, mensen en de hele mensheid.

Dat is allemaal te wijten aan je verlangen om te ontvangen, want het heeft nog niet de juiste correctie ondergaan. Het maakt niet uit wat voor probleem het is, ze komen allemaal voort uit het gebrek aan gelijkvormigheid van de kli (vat) met het Licht.

Stel dat het verlangen nu voor 20 % gecorrigeerd zou moeten zijn, maar het is maar voor 2% gecorrigeerd. Dan wordt er 18% onthuld in de vorm van het Licht dat druk uitoefent op de kli als de achterkant van het Licht, in de vorm van lijden, problemen en narigheid.

Het woord ‘problemen’ (‘Tsarot’ in het Hebreeuws) komt van het Hebreeuwse woord ‘nauw’ (Tsar) en verwijst naar een vernauwing, een knelpunt, omdat je je kli niet opent. Je hebt niet genoeg Licht van Hassadim om te verbreden en de kli te openen, het Licht bevindt zich voor de kli en oefent er druk op het uit. Je kunt deze druk voelen als ongemak, problemen, ziekten en rampen.

We moeten het probleem op hetzelfde fysieke niveau corrigeren als het zich voordoet en tegelijkertijd moeten we om de correctie ervan door Boven vragen, aan de Schepper, de correctie is werkzaam op beide niveaus. Baal HaSulam zegt dat we naar de dokter moeten gaan om medicijnen te krijgen en om zijn of haar adviezen op te volgen, maar tegelijkertijd moet het voor een mens duidelijk zijn dat het allemaal nutteloos is, dat het alleen van de Schepper afhangt en niet van de arts.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/6/14, Writings of Rabash

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed