De Wereld Is De Democratie Moe

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Economist): “Het geloof in de democratie leeft op tijdens momenten van succes, zoals bij de omverwerping van impopulaire regimes in bijvoorbeeld Cairo of Kiev, daarna dooft dit gevoel weer uit. Buiten het Westen bespoedigt de democratie vaak alleen maar de ineenstorting van regimes. In het Westen wordt de democratie te vaak geassocieerd met schulden in het binnenland, slecht kunnen functioneren en falen in het buitenland.”

“De aanpassing aan zware tijden zal zelfs nog moeilijker worden door een groeiend cynisme ten aanzien van de politiek. Het partij lidmaatschap neemt in de ontwikkelde wereld af: slechts 1% van de Britten is op dit moment nog lid van een politieke partij, in 1950 was het 20%. De verkiezingsopkomsten dalen ook: de uitkomst van een studie in 49 democratieën wees uit dat de opkomst tussen 1980-84 met 10% is gedaald en met 13 % in 2007. In 2012 bleek uit een enquête in zeven Europese landen, dat meer dan de helft van de kiezers ‘geen vertrouwen meer in de regering had’. Uit een opiniepeiling van ‘YouGov’ onder de Britse kiezers in hetzelfde jaar, bleek dat 62% van de ondervraagden het ermee eens waren dat ‘politici alleen maar leugens vertellen.’”

“Veel Chinezen zijn er op voorbereid om in te stemmen met dit systeem als het groei oplevert. Uit de ‘Pew Survey of Global Attitudes’ in 2013, bleek dat 85% van de Chinezen ‘zeer tevreden’ waren over de koers die hun land volgde, van de Amerikanen bedroeg het aantal 31%.”

“Wang Jisi van de Universiteit van Peking heeft opgemerkt dat ‘veel ontwikkelingslanden die Westerse waarden en politieke systemen hebben ingevoerd, wanorde en chaos ondervinden’ en dat China een alternatief model biedt.”

Mijn commentaar: De egoïstische stadia van de menselijke ontwikkeling hebben vijf perioden van evolutionaire ontwikkeling doorgemaakt en hebben zich aan het begin van de 21ste eeuw uitgeput, nu wordt de mensheid naar een nieuw stadium gepusht: altruïsme, dat wil zeggen dat deze perioden door nieuwe stadia van ontwikkeling moeten worden vervangen, door de vijf stappen van de eigenschap van geven en liefde.

Bewustwording van de noodzaak van deze ontwikkeling verloopt problematisch, omdat het de noodzaak veronderstelt dat men zich ondergeschikt moet maken aan de natuur, gehoorzamen aan haar eenheid en universaliteit en leren hoe we er gelijkvormig aan kunnen worden (in adhesie ermee).

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed