De Wereld Anticipeert Op Veranderingen

Dr. Michael LaitmanMening (Vardan Baghdasaryan, Russisch historicus en politicoloog): “Dollars en euro’s omvatten gezamenlijk 85.4% van de reserves in de wereld. Het dictaat van het westen is in feite gevestigd. We kunnen alleen uit deze impasse komen door het paradigma te veranderen.”

“De uitdaging van het communistisch alternatief was om niet te zoeken naar manieren om het systeem van monetaire transacties te optimaliseren, maar om de vraag naar het afwijzen van de idee geld belangrijk te maken.”

“De parasitaire keten ‘geld – productie – geld’ was volgens Marx de geprogrammeerde evolutie van het ‘productie – geld – productie’ systeem. De invoering van geld was een belangrijk historisch moment voor het ontstaan van het parasitisme in de wereld. Daarom lijkt de terugkeer naar het systeem ‘producten – producten’ op een nieuw niveau van ontwikkeling een praktische oplossing te zijn.”

Mijn commentaar: In het boek ‘De Laatste Generatie’ schrijft Baal HaSulam over de toekomstige maatschappij die alleen produceert wat noodzakelijk is voor een normaal bestaan omdat de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn. Wat nodig is wordt berekend op basis van gelijke verdeling voor iedereen. Deelname aan de productie van levensbehoeften wordt ook gelijkmatig verdeeld over iedereen.

De tijd die overblijft na de productie van de noodzakelijke goederen en diensten is gewijd aan studie en de realisatie van de methode van integrale verbinding tussen alle mensen. Geschat wordt dat ieders deelname aan de productie van essentiële goederen en diensten zal worden teruggebracht tot een paar uur werk per week.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed