Praktisch Werk Is Belangrijker Dan Studeren

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam: ‘Een Toespraak ter Gelegenheid van de Voltooiing van De Zohar’: Nu kunnen jullie begrijpen wat onze wijzen hebben gezegd (Berachot 7): “De Torah dienen is belangrijker dan de Torah bestuderen, zoals er geschreven staat: “Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water over de handen van Elia goot.” Er staat niet geschreven ‘studeerde’, maar ‘goot’. Dit is verbijsterend: hoe kunnen eenvoudige handelingen belangrijker zijn dan de wijsheid en de kennis bestuderen?

Maar volgens het bovenstaande begrijpen wij heel goed dat zijn Rav dienen met lichaam en ziel om zijn Rav vreugde te brengen, de mens leidt naar Dvekut (hechting) met zijn Rav, namelijk tot gelijkheid van vorm. Zo ontvangt men de gedachten en de kennis van de Rav door middel van ‘mond-tot-mond’, dit is de Dvekut van geest met geest. Daardoor wordt men beloond met het ontvangen van Zijn grootheid, voldoende om ontvangen te veranderen in geven, men krijgt voldoende kracht om toegewijd te zijn, totdat men beloond wordt met Dvekut met de Schepper.

Als de intentie correct is, is de studie absoluut het allerbelangrijkste. Maar omdat de intentie niet correct is, is het gevolg is dat men voor zichzelf studeert. Daarom moet de student al het mogelijke doen om de Elyon (Hogere) vreugde te brengen, maar omdat hij niet kan studeren met de intentie om de Schepper vreugde te brengen, is het beste dat hem rest: fysieke handelingen uitvoeren.

Hoewel deze handeling ook plaatsvindt vanuit de intentie om te ontvangen, blijft het feit dat men handelt en wordt er daardoor Licht aangetrokken. Ondanks deze intentie brengt de lagere naar de Hogere over wat in zijn vermogen ligt om over te brengen. Zoals er geschreven staat: “Wat je hand vindt om te doen, doe dat met je volle inzet” (Prediker 9:10). Zo wordt er tussen hen een verbinding gecreëerd waarin ieder aan de ander geeft. Daarom deed Elisa het juiste door water te gieten over de handen van Elia.

De leraar met lichaam en ziel dienen, betekent: handelen volgens het verlangen van de leraar. Dit heeft in het bijzonder betrekking op disseminatie, omdat dit het belangrijkste is wat de Kabbalisten ons hebben aangeraden en zij zijn onze spirituele voorouders. Door ons bezig te houden met disseminatie is het daarom alsof we aan hen geven, hen dienen, en in die mate trekken we het Corrigerende Licht naar ons toe via hen. Er bestaat geen grotere vorm van geven aan de Hogere dan de voortzetting van Zijn handelingen, Zijn Torah, Zijn onderwijs en het brengen van steeds meer zielen naar Hem om ze met elkaar te verenigen, ze naar de Schepper te brengen die hen zal vervullen. Speciaal hiermee brengen we Hem vreugde.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/27/14, Topic of Lesson: “Teacher”

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed