Het Boek De Zohar Is Een Drager Van Spirituele Informatie

Dr. Michael LaitmanVraag: Als we Het Boek De Zohar lezen, kijken we naar de Hebreeuwse letters op een witte achtergrond en we voelen de kracht van die letters. Als De Zohar in andere talen vertaald zou zijn, blijft die kracht dan bestaan?

Antwoord: De letters van Het Boek De Zohar zijn niet heilig, zij hebben geen bijzondere spirituele energie in zich. Een mens ontvangt de spirituele energie omdat hij via deze symbolen – want dit zijn geen letters maar symbolen – met hun spirituele bron verbonden wordt, met hun essentie.

Daarom maakt het geen verschil in welke taal het boek is geschreven en in welke vorm een mens het ontvangt. Het belangrijkste is dat hij het opvat als een drager van spirituele informatie en begrijpt dat hij zich er op de juiste manier op moet afstemmen.

Er was een tijd dat ik heel veel belangstelling had voor dit onderwerp en er veel met Rabash over praatte. Ik herinner me dat ik heel verbaasd was toen hij zei:”Wat maakt het voor verschil? Dit boek kon ook in het Engels geschreven zijn. Alleen de sleutel tot de verbinding tussen mijn ziel en de collectieve ziel – Malchut van Ein Sof – wordt ons niet aangereikt door de Engelse taal, maar door Aramees en Hebreeuws.”

Deze twee talen waren sinds de tijd van Adam in gebruik in het oude Babylonië. Ze vormden een paar, zoals direct en indirect. Eigenlijk staan ze heel dicht bij elkaar en kunnen zij spirituele eigenschappen uitdrukken, omdat de Kabbalisten ons alle spirituele informatie hebben aangereikt door de orde van de letters en de woorden. Het Boek De Zohar werkt hier vaak mee. Het hele probleem bestaat echter uit het doorgeven van de informatie.

Want als de Schepper niet voor ons verborgen zou zijn, zouden we helemaal geen letters nodig hebben. Ik zou voelen wat de ander voelt. We zouden helemaal geen behoefte hebben aan letters, woorden, klanken, kleurencombinaties, nergens aan, want ik zou het meteen in mijn hart voelen. Let er eens op hoe vaak het moeilijk is om over te brengen wat wij voelen, zelfs in onze moedertaal. Dat komt omdat alle woorden niet meer zijn dan een uiterlijke manier om iets over te brengen.

From a lesson in Russian, February 7, 2014

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: