Euromaidan: Amerika Tegen Europa – Vernielingen Aanrichten In De Staat

De Oekraïne is tegenwoordig een link, een brug tussen Europa en Rusland. Maar de VS houdt niet van de eenwording tussen Europa en Rusland en doet er alles aan om dit te voorkomen …

Fragmenten uit het interview van de Russische tv journalist Anton Baranov met Dr. Michael Laitman, directeur van de Internationale Kabbalah Academie:

Het proces in de Oekraïne zal niet stoppen, het is vergelijkbaar met de “Arabische lente”. We hebben het over een doelgericht, vooropgezet proces dat in de algemene trend van de menselijke egoïstische ontwikkeling past.

In het algemeen gesproken bestaan er twee krachten: de ene kracht is gericht op eenwording en de andere op tweedeling. De eerste kracht heeft te maken met de pogingen om een gemeenschappelijke zone te vormen van Europa, Rusland, China en ook Japan. Maar in sommige opzichten is dit tegengesteld aan de wensen en aspiraties van de Amerikaanse regering. Men is er op tegen. In het slechtste geval kan deze confrontatie tot wereldoorlogen leiden.

De huidige trends zullen niets goeds opleveren. In geen enkel land leidt dit tot iets goeds. De gewone burgers zijn slaven. En de macht die hen beïnvloedt, leidt hen in de eerste plaats naar chaos. Hetzelfde is in het Midden-Oosten gebeurd.

Niets gebeurt vanzelf. De VS is tegen Europa. Europa heeft zich immers verenigd om zich te verzetten tegen de VS, niet om volledig onafhankelijk te worden, maar wel om een zekere zelfbeschikking te bereiken.

Nu zijn de Oekraïne en Rusland nodig voor de eenwording van Europa. Dus de Oekraïne is een hot spot geworden, zonder de Oekraïne zal er geen eenwording plaatsvinden. Het bestaat uit twee delen: het pro-Westerse en het pro-Russische deel, het zou een brugfunctie kunnen hebben.

De Amerikanen zijn hier heel bang voor, omdat er dan een gemeenschappelijke geopolitieke ruimte zal ontstaan, hierbij behoren ook de Arabische landen, de VS zal dan de hele wereld verliezen. Daarom is het uiterst belangrijk om de Oekraïne geen brug te laten zijn tussen Europa en Rusland.

Als de krachten die dit proces besturen de mensen tegen elkaar hebben opgezet, zal de Oekraïne zich gaan richten op afscheiding. Het is geen toeval dat er op dit moment grote historische tegenstrijdigheden zichtbaar worden die niet gecorrigeerd zijn en in dit ‘abces’ liggen te slapen totdat het openbarst en …..

Ten gevolge hiervan moeten we ons realiseren dat egoïsme onze grootste vijand is. Daarom kunnen wij tot geen enkele overeenkomst komen en blijven crisissen voortduren. Egoïsme is onze natuur en het ‘vernietigt’ ons.

Op het ogenblik vindt de wereld geen verbindingspunten, hoewel men ogenschijnlijk heeft geleerd van de bittere ervaringen van de oorlogen van de vorige eeuw. De ‘Gouden Eeuw’ is voorbij en er is geen oplossing. Iedereen weet dat men integraal moet denken, zoals de natuur, dat de redding alleen in eenheid ligt, in het samen aanpakken van problemen, maar in feite is zelfs Europa hiertoe niet in staat zijn, ondanks het feit dat het ogenschijnlijk een gemeenschappelijke ruimte heeft gecreëerd.

We moeten boven onze egoïstische aard uitstijgen en in feite hebben we daarvoor het juiste gereedschap. Alleen dan zullen we in staat zijn om globale, integrale problemen op te lossen op de juiste integrale manier, in onderlinge verbinding. Hoe dan ook, hierin ligt onze toekomst.

Nu wordt ons verzet tegen de verenigende kracht van de natuur zichtbaar in het afwijzen van gezinnen en familie, in allerlei conflicten. Het probleem is dat wij ons door het egoïsme laten besturen. 

En hierin ligt een historische noodzaak: we moeten het kwaad van het egoïsme erkennen. Alleen dan zullen we tot de conclusie komen dat we onszelf moeten veranderen, dat het probleem in de mens zelf zit, in ieder van ons, in alle zeven miljard mensen, en niet in iets anders.

Daarom kunnen we alleen boven de uitdagingen van onze gemeenschappelijke problemen uitstijgen door middel van een oorlogsverklaring tegen het egoïsme als de ergste vijand, alleen dan zullen we ons kunnen verenigen en een compleet nieuwe wereld creëren.

De juiste methode voor het vinden van de toekomstige vorm van de staat, van het volk, van de wereld, is discussie met elkaar, zonder oude grieven en klachten, zonder terug te kijken naar het verleden. Alle militanten zullen machteloos staan tegenover deze universele opgang naar inzicht. Inderdaad, echte eenheid geeft ons de kracht die boven het niveau ligt van het gebruikelijke egoïsme.

Op die manier hebben wij geopereerd in Israël, in 2011, toen de  Amerikanen hebben geprobeerd om met een dergelijk proces hier te starten en de massa erbij te betrekken.

Het goede anti-egoïstische leger dat de mensen ervan bevrijdt om niet naar wapens te grijpen, maar deel te nemen aan rondetafelgesprekken waaraan alle partijen zonder uitzondering deelnemen en problemen oplossen volgens de anti-egoïstische methode.

Wij zijn volledig met elkaar verbonden in één enkele wereld. Het maakt niet uit hoe vaak we politieke strategieën en andere spelletjes ‘spelen’, onze verbinding neemt alleen maar toe en laat een grotere onderlinge afhankelijkheid van mensen, naties en landen zien, evenals onze afhankelijkheid van het milieu.

In feite bevinden wij ons in een gesloten gebied dat ons allemaal beïnvloedt door het beginsel van eenheid. Maar ons egoïsme verzet zich hiertegen, het verdeelt ons juist, verscheurt ons letterlijk. Dus nu wordt het antagonisme tussen de natuur en onze natuur zichtbaar.

Daarom leidt de natuur ons door middel van harde methoden tot integratie. De hele geschiedenis van de 20e eeuw is hier het bewijs van.

Of we het nu leuk vinden of niet, het is nu al onmogelijk om protectionisme te spelen. Een goede verbinding is geen mooie slogan, maar dringende noodzaak, dit wijzen alle studies uit, de feiten. De wereld is integraal, wij zijn het niet. Dus we moeten veranderen.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed