De Schepper Voelen

Dr. Michael LaitmanVraag: U heeft gezegd dat ik moet proberen om “Er is geen ander dan Hij” te voelen, om het me voor te stellen omdat ik niet in die realiteit leef …

Antwoord: Dit is het probleem niet. Het probleem is dat je jezelf zozeer moet wegcijferen dat je voelt dat alleen de Schepper bestaat.

Vraag: Hoe? Ik voel niet dat Hij in onze werkelijkheid bestaat.

Antwoord: Vraag erom. Je wendt je tot een Kracht die je niet voelt en je vraagt Hem om je de mogelijkheid te geven om Hem te voelen.

Hem voelen betekent dat je wordt zoals Hij. Het betekent dat je jezelf wegcijfert want het voelen van je ik treedt op omdat je tegengesteld bent aan Hem. In de mate waarin je jezelf wegcijfert, voel je Hem.

Hij en ik kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Dus je vraagt Hem om je in staat te stellen om jezelf weg te cijferen, daardoor zul je worden zoals Hij.

Herhaal dit keer op keer, samen met je vrienden, dan zal dit langzamerhand in je gevoel bewust gaan worden. Er is geen andere weg.

From the World Zohar Week “Integral Education Convention” Day Three 2/04/14, Lesson 1

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: