“De Circulaire Revolutie”

Dr. Michael Laitman Opinie (Frans van Houten, Directeur van de Koninklijke Philips): “Tegenwoordig heeft de wereld een paradigmaverschuiving nodig. Maar deze keer moet het heersende economische model worden getransformeerd … Het probleem is dat de wereld zich te lang eenzijdig heeft gefocust op het zo goedkoop mogelijk produceren en consumeren van goederen. Het resultaat is een lineaire economie gebaseerd op snel gebruik, afval en vervanging van goederen.”

“Om het huidige model te behouden zou er een onbeperkte, gemakkelijke toegang tot grondstoffen beschikbaar moeten zijn en een onbeperkte ruimte voor het afval – iets wat duidelijk onmogelijk is. Inderdaad, de gevolgen van onze wegwerp economie – de torenhoge CO2-uitstoot, onhanteerbare afvalstromen en de toenemende problemen om aan grondstoffen te komen, om maar een paar problemen te noemen – zijn al duidelijk.”

“Maar bedrijven kunnen de economie niet alleen transformeren. Om bij bedrijven de nadruk op het minimaliseren van de initiële kosten te verschuiven naar het maximaliseren van de totale waarde, waarbij de gezondheid en het welzijn van mensen wordt verzekerd, moeten regeringen hun aanbestedings processen wijzigen door de voorkeur te geven aan circulaire modellen, waardoor er hulp geboden wordt aan de vraag naar nieuwe oplossingen.”

“Tegelijkertijd moeten consumenten er voor openstaan om producten te gebruiken die zij zelf niet bezitten. Omdat de circulaire economie inherent systematisch is, kan het alleen slagen als alle belanghebbenden de producten samen ontwerpen, co-creëren en mede-eigenaar zijn van producten en diensten. …”

“Zoals bij alle belangrijke overgangen in de menselijke geschiedenis, zal de verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie chaotisch worden. Er zullen pioniers en neezeggers, overwinningen en tegenslagen zijn.”

Mijn commentaar: Kapitalisten zullen hun doel nooit veranderen: in ieder geval maximaal voordeel. Ons egoïsme kan aan niets anders denken. De overgang naar de integrale economie, waar alleen het noodzakelijke wordt geproduceerd op een milieuvriendelijke manier, is alleen mogelijk via de her-educatie van kapitalisten, hetzij vrijwillig (door de noodzaak ervan uit te leggen) of tegen hun wil (via lijden en crises).

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed