Politici Laten De Economie Niet Groeien

Dr. Michael LaitmanOpinie (Joseph E. Stiglitz, Nobelprijswinnaar economie en professor aan de Columbia University): “Kort nadat in 2008 de wereldwijde financiële crisis uitbrak, waarschuwde ik ervoor dat, tenzij het juiste beleid zou worden gevoerd, de malaise Japanse stijl – trage groei en een naderende stagnatie van de inkomens voor de komende jaren – zou kunnen intreden. Hoewel de leiders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan beweerden dat zij hadden geleerd van de lessen van Japan, zijn ze onmiddellijk overgegaan tot het herhalen van dezelfde fouten…”

“Het antwoord op de crisis door de ‘beleidsmakers’ faalde door deze kwesties, erger nog, een aantal situaties verergerden en er ontstonden nieuwe problemen – en niet alleen in de VS. Het resultaat is dat de schuldenlast in vele landen is toegenomen, zoals de ineenstorting van het BBP waardoor de overheidsinkomsten ondermijnd worden. Bovendien heeft de onderinvestering in zowel de publieke als de particuliere sector een generatie jonge mensen in het leven geroepen die al jarenlang inactief zijn en steeds meer vervreemd raken van het punt in hun leven waarop ze hun vaardigheden zouden moeten aanscherpen en hun productiviteit zou moeten groeien.”

“In plaats daarvan zijn onze huidige problemen het resultaat van een gebrekkig beleid. Er zijn alternatieven. Maar wij zullen ze niet in de zelfvoldane zelfgenoegzaamheid van de elite vinden, waarvan de inkomens groter worden en het aantal portefeuilles weer toeneemt. Slechts enkele mensen moeten, zo lijkt het, zich aanpassen aan een permanent lagere levensstandaard. Maar helaas zijn dat de meeste mensen.”

Mijn commentaar: Onze natuur, ons egoïsme, overheerst ons verstand en die kracht heeft ons in zijn greep. Wij worden erdoor gedwongen om op een irrationele wijze te handelen, zelfs al worden we bedreigd door onze eigen ondergang. Zoals er staat geschreven: De engel des doods nadert de mens met een zwaard en het zwaard heeft een druppel vergif aan het uiteinde, de mens wordt gedwongen om zijn mond te openen en het vergif door te slikken, om zo te voldoen aan zijn egoïsme, een gevoel van leven, hoewel deze druppel hem doodt. De elite kan zichzelf niet beperken met betrekking tot het uitbuiten van de samenleving, zelfs niet onder de dreiging van onrust, oorlog en zelfvernietiging.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: