Op Een Nieuw Niveau

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat moet er na de conventies op kwalitatief gebied veranderen in het groepswerk en in het disseminatiewerk? Wij verwachten een nieuw niveau, maar we voelen het nog niet. Wat is die staat, van u uit gezien?

Antwoord: Nu we meer met elkaar verbonden zijn, gaan we elkaar beter begrijpen en gaan we de vrienden die zich in verschillende delen van de wereld bevinden, ervaren als één verenigde groep. We worden zelfs met elkaar ziek, maar dit wordt allemaal door Boven bestuurd en het zal ons voordeel brengen. We zullen alleen maar gezonder worden.

Omdat we nu sterker met elkaar verbonden zijn, is onze collectieve intensiteit verzevenvoudigd en daardoor begrijpen we het studiemateriaal op een dieper niveau, zelfs De Studie van de Tien Sefirot, de spirituele wetten. Dit zal plotseling dichter bij ons komen te staan.

We zien hoe een kind, waaraan we een telefoon geven of een computer, daar ogenschijnlijk zonder er iets vanaf te weten mee speelt en tot onze verbazing op de goede manier op alle knopjes drukt. Hoe weet hij op welke knopjes hij moet drukken? Dat komt omdat hij al voor dit niveau geschapen is en wij kunnen dit niet omdat wij geschapen zijn voor de voorgaande generatie.

Daarom maken wij onmiddellijk een sprong naar het volgende niveau als wij ons met elkaar verbinden en alles waar Kabbalah over spreekt wordt dan veel vertrouwder en werkelijker voor ons.

Daarnaast zal ik – in overeenstemming met de vooruitgang die we hebben bereikt – lessen op een hoger niveau geven. En bovendien zal ik focussen op wat ik voel en op groepen die verder zijn dan andere groepen door de inspanningen die zij verrichten.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: