“Samenwerkende Bijen”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Royal Society): “Het leven in zwermen is een essentieel onderdeel van het gedrag van de honingbij. Wanneer een bevruchte koningin de korf verlaat, neemt ze een zwerm bijen met zich mee om aan een nieuwe kolonie te beginnen. Wel 20.000 bijen kunnen een nieuw bevruchte bijenkoningin vergezellen op haar zoektocht. Deze bijen vormen meestal een cluster en klampen zich voor verscheidene dagen aan elkaar vast, terwijl de scouts het cluster verlaten om te zoeken naar een nieuwe verblijfplaats. De bijen die worden blootgesteld aan de buitentemperatuur, hebben een risico dat het te koud wordt, maar in hun opeengepakte cluster kan het ook te warm worden.

.”Clusters bijen lijken als een autonoom lichaam op deze veranderende temperaturen te reageren. Terwijl iedere bij alleen informatie heeft over zijn eigen lokale omgeving, reageert een cluster als een coöperatief geheel om binnenin een temperatuur van rond de 35° C te behouden. Onderzoekers van het MIT en Harvard ontwerpen een wiskundig model dat zou kunnen verklaren hoe clusters bijen zonder een centrale besturing coöperatief kunnen reageren.

“Hun model suggereert dat bijen reageren op hun lokale omstandigheden en zich daarmee in overeenstemming bewegen en dat hierdoor variaties in dichtheid worden veroorzaakt die hen informatie kunnen geven over de luchttemperatuur die overal in het cluster verspreid wordt.

Bijenclusters bestaan uit twee belangrijke delen. Rond de buitenkant van het cluster zitten de bijen dicht bijeen, ze vormen met elkaar een buitenmantel, terwijl in de kern van het cluster de bijen meer ruimte hebben. Als de temperatuur van de lucht koel is, wordt de buitenmantel nog dichter bevolkt en trekt het cluster zich samen om zo de warmte binnen te houden. Tijdens hoge omgevingstemperaturen breidt het cluster zich uit en wordt de buitenmantel wijder om te voorkomen dat de kern oververhit raakt.…

“Het model dat door Samuel Ocko en L.Mahadevan ontworpen is, maakt gebruik van het idee dat koude bijen liever dicht bij elkaar willen kruipen en warme bijen liever de ruimte hebben. Koude bijen proberen hogere temperaturen te bereiken, waardoor – zoals het team het benoemt – ‘gedragsdruk’ ontstaat. De bijen proberen deze druk te verminderen door verandering aan te brengen in hun clustering. Met behulp van een reeks vergelijkingen ontdekte het team dat door het verminderen van de gedragsdruk, de clustering van de lokale bij wiskundig betrekking heeft op zowel de lokale temperatuur als de buitentemperatuur. Hun model toont aan dat bijen reageren op hun lokale omstandigheden en dienovereenkomstig bewegen en dat hierdoor variaties in de clustering ontstaan die informatie kunnen geven over de luchttemperatuur in het cluster.

“Met deze methode kunnen bijen informatie binnen het cluster doorgeven en samenwerken om de constante temperatuur in de zwerm te handhaven. Het model toont het buitengewone vermogen van bijen aan om als een collectief op te treden. Het team toont aan dat in het cluster de individuen zo nauw kunnen samenwerken omdat ‘het verschil tussen het individu en het collectief nauwelijks bestaat’.”

Mijn commentaar: Bijen en andere dieren communiceren instinctief, ze worden door de kracht van de natuur bestuurd en aangedreven. Aan de mens werd het verstand gegeven om van de natuur te leren en door zijn inspanningen gelijkvormigheid met de natuur te bereiken. Als gevolg van dit werk aan onszelf onthullen we de hogere, verborgen Kracht van de natuur: de Schepper.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: