Kabbalah En Het Soefisme

Dr. Michael LaitmanVraag: In hoeverre is er overeenkomst tussen de wijsheid van Kabbalah en het Soefisme en waar wijken ze van elkaar af?

Antwoord: Het Soefisme is niet in strijd met de wijsheid van Kabbalah. Ze spreken over hetzelfde. Maar het Soefisme legt de techniek van de constructie van de schepping niet uit, het systeem van de schepping en het gedrag daarvan. Het is meer afgestemd op de massa omdat het spreekt over de oplossing voor menselijke en spirituele problemen, maar dan op het niveau van onze wereld.

Het Soefisme legt de structuur van de hogere werelden niet in de precieze vorm uit, zoals het is vastgelegd in de wijsheid van de Kabbalah: Sefirot, Partzufim, Olamot, Ohr, NRNHY, KHB ZON, Tzimtzum, Masach, Ohr Hozer en alle overige concepten. Alleen in de wijsheid van Kabbalah wordt er een beschrijving gegeven van de ‘hemelse mechanismen’.

In principe zou je kunnen je zeggen dat je het niet nodig hebt. Maar in feite is dit niet waar. Wanneer je de hogere wereld gaat bereiken, worden deze mechanismen nodig. Je kunt in jezelf geen orde en verduidelijking verkrijgen als je alleen op je emoties vertrouwt of op je gids. Want je gids is al veranderd van een mens in een innerlijk karakteristiek. Je ziet geen gezichten, maar je voelt de Schepper. Dan verkrijg je diepere definities en emoties, je moet met staten werken die subtieler zijn en meer meetbaar.

Ik ben geen expert op het gebied van het Soefisme, maar ik heb de indruk dat het een deel van Kabbalah is. En als we dieper in het ware Soefisme doordringen, is het mogelijk om te ontdekken waar de scheidslijn zich bevindt waarboven de wijsheid van Kabbalah absoluut noodzakelijk is. Volgens de basisprincipes is het Soefisme de juiste studie om een mens op een nauwkeurige wijze naar het doel te leiden, maar tot aan een zekere grens.

We gaan van de gedachte uit dat wij allen verschillende niveaus van ego hebben. Het Soefisme stopt op een diep niveau van het ego. En voor mensen met een groot ego is het Soefisme niet voldoende, zij hebben een groter wapen tegen zichzelf nodig. Daarom is voor hen de wijsheid van Kabbalah noodzakelijk.

Helaas is het al enige tijd zo dat het Soefisme zich niet verder ontwikkelt. Tegenwoordig is het in de Islamitische wereld helemaal niet geliefd. Dit is heel spijtig, want het Soefisme vormde eens de verbinding tussen de Joden en de Moslims.

Vraag: Ik heb vrienden onder de Soefi’s. Kan ik proberen om aan hen uit te leggen hoe het niveau van hun ontwikkeling op deze manier veranderd kan worden?

Antwoord: Ik denk dat het geen zin heeft om degenen die zich thuis voelen in het Soefisme te betrekken bij de wijsheid van Kabbalah. Wij zijn tegen dwang. We hebben een vrije in- en uitgang. Ze kunnen komen, luisteren en gaan, er is hier geen enkele verplichting. Maar ik zou hen een of ander populair boek over Kabbalah geven zodat ze zullen zien op welke gebieden er overeenkomsten zijn en waar er verschil bestaat.

In principe is de wijsheid van Kabbalah het innerlijke deel van de Torah en de meeste gedeelten van de Koran zijn gebaseerd op de Torah. De Torah vormt de basis voor alle religies. Daarom is er hier geen sprake van tegenstrijdigheden.

From the Moscow Virtual Convention “Unity Without Boundaries” Day Three 12/15/13, Lesson 5

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: