Het Einde Van De Economische Groei

 

Dr. Michael LaitmanVraag: Heeft u economen die een economisch model voor redelijke consumptie zouden kunnen ontwikkelen?

Antwoord: Nee, wij zijn niet werkzaam op dat gebied. Als de maatschappij integraal wordt, zal er een eigen omgeving gecreëerd worden.

In plaats van reguliere banken, zullen er banken komen die zich uitsluitend toeleggen op dienstverlening aan de bevolking en zij zullen voor zichzelf niet meer reserveren dan wat nodig is voor het bestaan van de bank. Dit geldt eveneens voor de overige sociale stelsels. Ze zullen alleen functioneren in de dienstverlening, maar geen winst maken ten koste van mensen.

De economie zal geleidelijk aan krimpen tot een normale, logische omvang en de groei-economie die elk kwartaal toenemende percentages groei nastreeft, zal ophouden te bestaan. Wat voor zin heeft de huidige economie? Om de atmosfeer te vervuilen, om de energiebronnen van de aarde uit te putten, om steeds meer ‘groene biljetten’ uit te geven en ze alleen maar in banken op te slaan? Noemen we dat ‘vooruitgang’? Het staat vast dat de huidige crisis er is om deze situatie in evenwicht te brengen.

De groei economie zal vanzelf ter ziele gaan. Hiervoor zijn geen revoluties nodig, want alles zal worden gerealiseerd door middel van integrale educatie voor mensen! Massa’s mensen in steden en in allerlei landen zullen geleidelijk aan de overgang maken naar een ander systeem van onderlinge communicatie. Denk er maar eens over na, wat is economie, wat zijn financiën en de uitwisseling van goederen anders dan communicatie tussen mensen, die in een materiële vorm wordt uitgedrukt.

Vraag: Het is natuurlijk mogelijk om over te schakelen naar ruilhandel.

Antwoord: Er is geen enkele vorm van ruil nodig; de maatschappij zelf zal nieuwe structuren voor dienstverlening creëren.

From Kab TV’s “An Integral World” 10/24/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: