Geen Toverstokje Maar Een Logische Methode

Dr. Michael LaitmanVraag: Ogenschijnlijk wekt de integrale methode de indruk dat deze methode alle materiële zaken dekt. De gemiddelde mens weet niets over het Licht van de Schepper. Hij weet dat hij geld tekort komt, dat zijn gezondheid niet goed is, enzovoort, en plotseling hoort hij: “Kom naar ons toe en je krijgt alles wat je wenst.”

Antwoord: Nee, zo is het niet, wij verleiden niemand  met zulk soort dingen en we garanderen hem niets anders dan dat hij de methode ontvangt. We geven hem slechts een instrument, maar hij lost zijn problemen zelf op.

Vraag: Kunnen we hieruit opmaken dat mensen die de integrale methode verspreiden alle problemen met betrekking tot gezondheid, werkgelegenheid en geld niet oplossen?

Antwoord: Inderdaad, zij lossen de problemen niet op. En wat dan nog? Stel dat ik de manager van een bank ben. Wil ik winst maken? Heb ik alle rijkdom van de wereld vergaard? Dit hoeven we absoluut niet te bereiken, we bieden alleen een logische methode aan. Wil je er gebruik van maken? Pak het dan aan.

Wij geven iemand geen toverstokje, we laten hem alleen zien wat hij kan doen, zoals een natuurkunde- of scheikundeleraar die ons een wetenschap onderwijst. Zo onderwijzen we hem wat wij weten.

Vraag: Maar de natuurkunde leraar zal niet zeggen dat je door natuurkunde te bestuderen alle problemen kunt oplossen.

Antwoord: De wijsheid van de Kabbalah gaat over alle problemen die zijn verbonden met onvervulde verlangens die vervuld moeten worden door één enkele, abstracte vervulling.

Zelfs als je geen geld hebt, ben je er niet langer in geïnteresseerd, omdat je vervuld gaat raken door een kracht die jij vanuit een ander niveau naar jezelf toetrekt, want je zult in een micro-maatschappij leven waarin je in staat bent om deze kracht naar je toe te trekken. Dit is de enige kracht die bestaat, de kracht van de natuur, dus via die invloed op ons worden al onze problemen opgelost. Het is onze rol om deze kracht naar onszelf toe te trekken.

Als wij hier met elkaar aan werken, zullen we uiteindelijk de algemene sfeer gezonder maken. Deze sfeer zal verbeteren en alle problemen zullen worden opgelost.

De invloed van de enig bestaande kracht van de natuur brengt alles tot rust. Een mens krijgt meer vervulling en is tevreden met de normale levensbehoeften. Geld en controle interesseren hem niet meer omdat hij gaat voelen dat het mogelijk is om vervulling uit een heel andere bron te ontvangen. Hij heeft geen behoefte meer om iets denkbeeldigs na te streven wat op geen enkele manier haalbaar is. Hieraan verspilt hij zijn leven niet meer.

Door de integrale methode toe te passen, voorkomen we dat mensen ernstig lijden onder een niet aflatende onderlinge concurrentie. Er verspreidt zich een bijzondere en goede sfeer in de maatschappij en mensen voelen dat. Bovendien doen wij dit niet. Integendeel, het is het hogere Licht, de hogere Kracht die alles bestuurt, want het ligt niet in ons vermogen om ook maar iets te doen, behalve dat we proberen om op deze Kracht te lijken als wij zelf deze gelijkenis door de relatie tussen ons creëren: eenheid, wederzijdse integratie, enz. Zo bereiken we de realisatie van het bijbelse gebod, “Heb uw naaste lief als uzelf,” en daarmee daalt er overvloed op ons neer.

From Kab TV’s “Conversations with Michael Laitman” 9/27/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: