Een Bankbriefje In Termen Van Verantwoordelijkheid Voor Elkaar

Dr. Michael LaitmanWe hebben geduld en tijd nodig om het concept Integrale Educatie te begrijpen. Drie jaar geleden zijn we erover gaan praten en sinds die tijd hebben een aantal mensen ons verlaten, anderen begrijpen het nog niet en er zijn ook mensen die er niets over willen horen of weten. Zij horen nauwelijks waar het over gaat. Ik hoop in ieder geval dat ik tijdens de maand die we nog tot de conventie hebben, in staat zal zijn om deze weerstand te breken.

Het is de ‘ijzeren muur’ waar Baal HaSulam over spreekt! De Wijsheid van Kabbalah is integrale educatie, maar dat willen wij niet accepteren. Mensen uiten hun weerstand ten opzichte van het idee van integrale educatie en verlaten de groepen, zij kunnen ons werk met het grote publiek niet begrijpen. Dit is natuurlijk omdat we aan het vechten zijn tegen het belangrijkste egoïstische principe in de hele wereld.

Geef ons dus tijd om wat verder te komen. Laten we hopen dat er over een maand een doorbraak zal zijn en dat het idee dat de verandering alleen afhankelijk is van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in iedereen ingeprent zal zijn. Daarover spreken we nu: het middel voor spirituele verandering is Arvut. Wil je die verandering? Ga je gang. Maar ik waarschuw je, als je hiervoor komt, breng dan geld mee: een bankbriefje voor Arvut. Als je bankbiljet geldig is in termen van wederzijdse verantwoordelijkheid, zul je alles ontvangen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/30/13, Lesson on the Topic: Preparation for the Convention

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: