De Waarachtige Schepping

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Inleiding tot Het Boek de Zohar’: Wij begrijpen echter dat er volgens de Scheppingsgedachte geen behoefte was om meer te scheppen dan de wil om te ontvangen. Omdat deze nieuwe schepping namelijk voldoende is voor Hem om de gehele Scheppingsgedachte – die Hij had gedacht om aan ons te geven – te vervullen. De totale vervulling in de Scheppingsgedachte, alle weldaden die Hij had bedacht om aan ons te geven, zijn regelrecht afkomstig van Zijn Essentie (Atzmuto) en Hij heeft geen reden om ze opnieuw te scheppen, want ze zijn al tot bestaan gebracht, bestaan vanuit bestaan, in de grote wil om te ontvangen in de zielen. Wij zien dus duidelijk dat de totale substantie in de tot stand gebrachte schepping, van begin tot einde, alleen bestaat uit de ‘wil om te ontvangen’.

Baal HaSulam benadrukt dat er Atzmuto is, de oorsprong, waar vanuit de actie afkomstig is. De actie van de Schepper is het schepsel. Maar de schepselen zijn niet afkomstig van de Schepper. Hij schept hen vanuit het niets. Van Hem komt het besluit, maar de ‘materie’ waaruit ze geschapen zijn, is afkomstig vanuit het niets. Dit is de scheppingsdaad. Dit is het enige wat de Schepper deed.

Wij kunnen dit niet begrijpen of doen. Wij ontdekken elke gedachte, elk besluit, alles waarin de houding van Atzmuto ten opzichte van de schepping wordt uitgedrukt. Hiervan weten we totaal niets. Wij ontdekken echter Zijn houding ten opzichte van ons. Dit wordt de ‘Scheppingsgedachte’ genoemd.

Vraag: Scheppen wij iets nieuws wat niet in de schepping aanwezig was? Anders gezegd: hoe worden we gelijkvormig aan de Schepper?

Antwoord: Nee. Wij worden aan Hem gelijkvormig door middel van eigenschappen, maar niet door middel van schepping. Als Zijn schepselen kunnen wij niets nieuws scheppen. Wij verzamelen en combineren krachten, zodat de gelijkenis aan de Schepper in ons wordt gevormd. Dit kunnen we echter geen ‘nieuwe schepping’ noemen, want we maken gebruik van de krachten en het ‘materiaal’ dat al geschapen is. Wij scheppen niet.

Vraag: Maar is de onthulling van de Schepper geen schepping?

Antwoord: Nee. Het concept ‘schepping’ (Beriaבריאה) heeft de betekenis van iets externs, iets wat de grenzen van het bestaan (Barבר) overschrijdt, ‘bestaan vanuit niet bestaan’. Wij gebruiken al datgene wat bestaat en voeren correctie uit, imiteren schepping. Wij onthullen wat al bestaat en keren op die manier terug naar de wereld Ein Sof (Oneindigheid)

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/30/13, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: