Voedsel Waarover Niet Wordt Nagedacht

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Staten): “De verspilling van maar liefst 1,3 miljard ton voedsel per jaar, veroorzaakt niet alleen grote economische schade maar eveneens aanzienlijke schade aan de natuurlijke hulpbronnen waarvan de mensheid afhankelijk is om zich te voeden, zo vermeldt een nieuw rapport van de FAO.…”

“Een van de belangrijkste bevindingen is ondermeer dat elk jaar – door voedsel dat geproduceerd wordt, maar niet wordt opgegeten – een hoeveelheid water wordt verbruikt die gelijk staat aan de jaarlijkse hoeveelheid water die door de Wolga in Rusland stroomt en dat dit voedsel verantwoordelijk is voor de toename van 3,3 miljard ton broeikasgassen in de atmosfeer van onze planeet.”

“En naast deze milieueffecten lopen de directe economische gevolgen voor de producenten van de voedingsmiddelen die verspild worden op (uitgezonderd vis en zeevruchten) tot een jaarlijkse waarde van $750 miljard, zo is de schatting van het FAO-rapport.…”

“We kunnen het gewoon niet toestaan dat een derde van al het voedsel dat we produceren naar de afval gaat of verloren gaat ten gevolge van ongepaste praktijken, wanneer tegelijkertijd  870 miljoen mensen dagelijks honger lijden,” zei FAO directeur-generaal José Graziano da Silva …”

Waar de verspilling plaatsvindt:

“Vierenvijftig procent van ’s werelds voedselverspilling vindt ‘stroomopwaarts’ plaats, tijdens de productie, na de oogst en tijdens de opslag, volgens de FAO studie. Zesenveertig procent vindt ‘stroomafwaarts’ plaats, tijdens de verwerking, de distributie en de consumptie.”

“Het is een algemene trend dat de ontwikkelingslanden meer last hebben van voedselverlies tijdens de agrarische productie, terwijl het percentage voedselverspilling op het niveau van de kleinhandel en de consumenten ertoe neigt hoger te zijn in regio’s met een midden en hoog inkomen – waar het percentage totale verspilling oploopt tot 31 à 39 procent – dit in tegenstelling tot 4 à 16 procent in de regio’s met een heel laag inkomen.”

“Hoe later een levensmiddel verloren gaat in deze keten, hoe groter de gevolgen zijn voor het milieu, zo staat vermeld in de notities van het FAO rapport, aangezien de kosten voor het milieu tijdens verwerking, het vervoer, de opslag en het koken moeten worden toegevoegd aan de aanvankelijke productiekosten.”

Mijn commentaar: Dit alles gaat over één ding: totdat we onszelf – onze egoïstische aard – veranderen, zullen we geen halt kunnen toeroepen aan honger en de vernietiging van elkaar. We moeten beslissen waar de wortel van het kwaad zich bevindt en zoeken naar manieren om dit op te lossen, dit brengt ons tot het besef van de noodzaak om de methode van integrale educatie te toe te passen.

Het is mogelijk om integraal onderwijs over de hele planeet te verspreiden met behulp van de moderne communicatie middelen en technologie. We hebben het immers over het redden van de mensheid. Baal HaSulam schrijft dat wij anders tot een uitroeiings oorlog zullen komen, waarna een klein aantal resterende mensen een eenheid en gelijkheid zullen bereiken die gelijk zal worden aan de natuur en naar de volgende fase van ontwikkeling zal leiden.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed