Voor De Volgende Generatie

Dr. Michael LaitmanTwintig jaar lang geef ik elke dag les. Wekelijks heb ik minimaal tien uur lang gesprekken die bestemd zijn voor televisie programma’s die opgenomen worden, ik houd korte toespraken tijdens maaltijden en ik houd mijn blog bij.

Dit alles is mij heel dierbaar, want door middel van dit materiaal wordt de onthulling van de methode die van Adam, Abraham, Mozes, Rabbi Shimon, de Ari, Baal HaSulam en Rabash komt, voortgezet. Ik probeer zo uit te leggen en te formuleren dat we deze methode pasklaar kunnen maken voor deze wereld en op de juiste wijze kunnen toepassen om wereldwijde problemen op te lossen.

In dit opzicht zijn mijn studenten mij tot grote hulp. Ze maken het me van twee kanten lastig – zowel vanuit de rechter- als vanuit de linkerlijn – en laten me niet opwaarts vliegen, zij vragen onophoudelijk: “Geef ons pap te eten, iets anders willen wij niet.” Met andere woorden: jullie dwingen mij ertoe om me heel serieus bezig te houden met de onthulling van deze methode op het basis niveau. Ik wil ervandoor gaan, maar jullie grijpen mij bij mijn benen vast zoals kuikens zich aan hun moeder vasthouden en haar niet laten wegvliegen. Dit is goed, omdat we in een proces zitten, we herkauwen dat deel van de wijsheid van Kabbalah dat spreekt over onze wereld en over de opstijging vanuit deze wereld naar het eerste niveau.

Het is voor mij niet mogelijk om het eerste spirituele niveau uit te leggen als wij daar niet met een bepaald aantal naar op weg zijn. Alleen dan is het mogelijk om op een veel uitgebreidere en praktischer manier uit te leggen wat voorgaande Kabbalisten in hun geschriften tot uitdrukking hebben gebracht, zij hadden namelijk niet de mogelijkheid om zo laag af te dalen als wij dat nu kunnen. Hun beginpunt was niet op dit niveau. Zij stegen onmiddellijk als een raket omhoog, terwijl wij op een sproeivliegtuig lijken dat met moeite opstijgt, voortdurend stijgt en daalt, totdat het tenslotte wegvliegt.

Het materiaal dat wij verzamelen is daarom heel belangrijk. Het is nodig om het op te frissen, te corrigeren en te verspreiden, mensen zullen het gebruiken, hoewel het moeilijk is om dat nu te geloven. Maar er wacht de mensheid nog een moeilijk pad. Waar zal het de komende jaren naartoe leiden? Nergens naar! Mensen zullen alleen maar half slapend naar een scherm zitten kijken. Maar het is niet belangrijk of zij met één open oog naar ons zullen kijken of met een half oor zullen luisteren. Het zal toch op hen inwerken. Het zal tot hen doordringen en zo zal langzamerhand alles wat wij hebben verzameld de mensheid bereiken.

Zeker, na ons zullen er anderen zijn die onze methode beter kunnen uitleggen en mensen kunnen inspireren. Maar wij moeten het in ieder geval voorbereiden. Daarom is werken aan het materiaal, de presentatie ervan in ons archief, en de juiste manier van archiveren, heel belangrijk werk!

From the Talk about Group and Dissemination 10/22/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed