Een Wereldwijd Probleem

Dr. Michael LaitmanVraag: Er bestaat een zeer ernstig immigratieprobleem in Rusland. Recent waren er zelfs rellen in het zuidelijke deel van Moskou. Onder de massa worden er meer dan eens nationalistische ideeën gehoord. Zouden we de kwestie van de houding ten opzichte van immigranten een plaats moeten geven in onze disseminatie?

Antwoord: Er zijn objectieve redenen voor dit probleem. Als er geen werk in Moskou zou zijn, zouden de immigranten niet komen omdat voor een immigrant leven in een vreemd land zonder werk hetzelfde is als sterven van de honger, niemand zal hem voedsel geven en voor hem zorgen.

Anderzijds, als er werk is, zou men moeten zorgen voor normale levensomstandigheden voor deze mensen. Misschien moet het in een wet worden vastgelegd. Ik wil me niet bemoeien met interne aangelegenheden van andere landen en ze ook op geen enkele manier bekritiseren; dat is niet aan mij. Het immigratie probleem wordt echter steeds groter.

De meeste immigranten die zich in Europa hebben gevestigd werken niet en leven van de bijstand met alleen een vluchtelingenstatus, in Moskou en in andere grote steden in Rusland is er echter vraag naar deze werknemers en er is ook werk voor hen. De regering begrijpt dat zij belangrijk zijn en dat zonder hen de steden niet op orde blijven en dat er dan niet uitgebreid kan worden. Dit probleem moet dus worden opgelost omdat het niet alleen Rusland treft maar ook andere landen, het is een wereldwijd probleem aan het worden.

Mensen begrijpen nog niet dat er geen landen en geen grenzen zijn! Een land kan zich niet vrij maken van de illusie dat het binnen haar grenzen bestaat en dat niemand deze zou overschrijden. Hoezo, niet overschrijden? Alles is open! Wat kun je eraan doen?

Je werpt barrières op die je schade berokkenen! Wil je dan bepaalde goederen niet importeren? Dan zal het je in ieder geval meer kosten omdat volgens de algemeen geldende wet de wereld inmiddels rond is geworden! Dus alle hindernissen en belemmeringen voor mensen die een land binnenkomen of verlaten of voor de import en export van goederen, kosten miljarden dollars. Er is niets aan te doen. Alles moet open!

Tegenwoordig is het onmogelijk om grenzen in stand te houden. Het zal alleen maar tot concurrentieverstoringen leiden, want het lichaam heeft een niveau bereikt waarop het wil samenwerken, terwijl je afscheiding veroorzaakt en in ieder geval jouw stukje land onder controle wilt houden. Het gaat tegen de natuurwetten in! Dus natuurlijk wordt alles verstoord. Als je je land wilt isoleren, zal dit tot nog grotere verliezen leiden.

Het probleem van immigratie is niet alleen een intern probleem van Rusland of andere landen, maar een wereldwijd probleem. In Rusland is het echter bijzonder ernstig.

De bevolking heeft educatie nodig. Er bestaat niet zoiets als wij, de Russen, zijn één volk en iedereen is tegen ons. Dit is een verouderde ideologie die niet in de moderne wereld thuis hoort. Helaas zijn er andere landen die op dit moment ook zo denken. Maar het werkt niet meer.

Integendeel, als je een leidinggevende rol wilt hebben, moet je je open stellen en niet jezelf verdedigen door fiscale belemmeringen en andere voorwaarden. Het is onmogelijk om tegen de natuur in te gaan! Het is ongetwijfeld gunstig voor een land om voorop te lopen als het gaat om gelijkenis met de natuur.

Nationalisme zal een land niet binnen haar grenzen houden. Het leidt alleen tot schade aan de bevolking. Het gaat helemaal tegen de natuur in, hoewel ik begrip heb voor iemand die afgezonderd wil leven, in een bepaalde stad, en mensen afwijst die uit een andere cultuur afkomstig zijn en hun eigen tradities hebben, enzovoort. Het komt allemaal neer op onderwijs!

Anderzijds zijn de immigranten ook niet opgeleid. Hier is veel sociaal werk te doen. Daarom is integrale educatie een must voor iedereen! Zonder dat zal een stad niet overleven en zal het dagelijks alleen maar erger worden.

Kan een staat overleven? Hoe kun je jezelf als een imperium beschouwen en tegelijkertijd alle andere ex-republieken verwerpen? Dit betekent dat het geen imperium is.

Daarom hebben we een groot gebied voor het werk van integrale educatie waaraan voor iedereen een heel grote behoefte is en hiermee wordt alles recht getrokken, omdat het een essentiële voorwaarde voor een comfortabel bestaan is om gelijk aan de natuur te worden.

From a Talk About the Dissemination 10/17/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: