Een Kwantitatieve Held En Een Kwalitatieve Held

Dr. Michael LaitmanWe hoeven niet te eisen dat andere mensen de methode kennen en begrijpen. Ze moeten alleen begrijpen dat de crisis vele jaren zal voortduren. Tegenwoordig wordt er door velen over geschreven, maar intussen beseft niemand dat deze val zich zal voortzetten tot de laatste druppel van ons normale bestaan uit ons is geperst.

Dit is een natuurwet die wordt begrepen door degenen die een beetje dieper kijken dan anderen, het gaat hier niet over wonderen. Als we de toekomst in het juiste licht zien, zien we een verschrikkelijk beeld voor ons opdoemen: de wreedheid van mensen, spirituele en materiële leegte, achteruitgang en degeneratie van de jongere generatie, verlaten steden en een complete onverschilligheid van mensen die nergens toe bereid zijn. Het ego zal zichzelf gaan verslinden en ophouden te bestaan, zoals een tumor die zichzelf en het hele lichaam doodt en daarna sterft.

Dit moeten we allemaal uitleggen aan het grote publiek, integrale workshops voor hen organiseren en daarbij niet alleen spreken over liefde en vriendschap, maar samen met hen de materiële problemen oplossen. Op deze manier worden ze met groot gemak opgelost omdat er binnen hen een Hogere Kracht participeert. Mensen hoeven dit niet te weten, het is niet nodig om hen te laten schrikken en ze in de war te brengen. Het is voldoende als zij begrijpen dat er binnen verbinding en eenheid een unieke natuurkracht is te vinden die ons helpt. En dit zullen zij voelen in onze workshops.

Er wordt gezegd dat er een kwantitatieve held en een kwalitatieve held bestaat. Een kwantitatieve held breidt zich uit in de breedte en een kwalitatieve held breidt zich uit in de hoogte. Daarom moeten wij, om een kwantitatieve held te worden, de massa met ons verbinden. En dan kunnen we stijgen.

From the Bulgaria Convention “Dawn Of A New World” Day Three 11/3/13, Lesson 5

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: